a concluding action

listen to the pronunciation of a concluding action
English - Turkish

Definition of a concluding action in English Turkish dictionary

closing
(Askeri) yer ölçme sonu
closing
(Bilgisayar) kapatılıyor

Kütüphane kapatılıyor. - The library is closing.

closing
(Bilgisayar) kapanış sözcüğü
closing
kapatarak

Kız gözlerini kapatarak papazı dinledi. - The girl, closing her eyes, listened to the pastor.

closing
(Bilgisayar) kapatıyor

Tom dükkanı kapatıyor. - Tom is closing the store.

Ben garajı kapatıyorum. - I am closing the garage.

closing
{i} yaklaşım
closing
{f} kapat

Kapıları kapattıktan sonra, uyumaya gittim. - After closing all the doors, I went to bed.

Mağazamı kapatıyorum. - I'm closing my store.

closing
kapa(mak)
closing
{i} kapama

Gözlerini kapamak senin daha iyi düşünmene yardımcı olur. - Closing your eyes helps you think better.

closing
{i} kapanış

Olimpiyatların kapanış töreni harikaydı. - The closing ceremony of the Olympics was wonderful.

Neredeyse kapanış saati. - It's nearly closing time.

closing
{f} kapat: prep
closing
{i} kapanma

Protestocular tıp merkezini kapanmaktan kurtarmak için son bir gayretle yürüdüler. - Protestors rallied in a last-ditch effort to save the medical centre from closing down.

Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı. - Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time.

closing
kapa

Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı. - Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time.

Biz kapının kapandığını duyduk. - We heard the door closing.

closing
{f} kapa: prep.kapatarak
closing
{i}
closing
{i} kapatma

Sekmelerinizden bazılarını kapatmayı deneyin. - Try closing some of your tabs.

Tasarruf hesabımı kapatmayı düşünüyorum. - I am thinking of closing my savings account.

closing
(Askeri) YER ÖLÇME KONTROL FASILASI, YER ÖLÇME SONU: Sıhhat derecesinden kontrol edilebilmesi için bir ölçme işlemine son verme
English - English
culmination
completion
closing
windup
mop up
a concluding action

  Hyphenation

  a con·clud·ing ac·tion

  Turkish pronunciation

  ı kınkludîng äkşın

  Pronunciation

  /ə kənˈklo͞odəɴɢ ˈaksʜən/ /ə kənˈkluːdɪŋ ˈækʃən/

  Word of the day

  medevac
Favorites