yaklaşım

listen to the pronunciation of yaklaşım
Turkish - English
approach

I will show you a new approach to foreign language learning. - Sana, yabancı dil öğrenmede yeni bir yaklaşım göstereceğim.

Let's try another approach to the matter. - Konuya başka bir yaklaşım deneyelim.

touch
approaches

I don't see any differences between the approaches of Esperantists and of Jehovah's Witnesses. - Esperantistlerin ve Yehova Şahitlerinin yaklaşımları arasındaki herhangi bir farklılık görmüyorum.

He will suggest new approaches. - Yeni yaklaşımlar önerecek.

access
(Matematik) approximation property
accession
{i} dealing

There is an urgent need for a new approach to dealing with this problem. - Bu sorunla ilgili yeni bir yaklaşıma acil bir ihtiyaç vardır.

(Tıp) modality
{i} closing
to approach
advance
(Nükleer Bilimler) approximation
yaklaşımlar
approaches

I don't see any differences between the approaches of Esperantists and of Jehovah's Witnesses. - Esperantistlerin ve Yehova Şahitlerinin yaklaşımları arasındaki herhangi bir farklılık görmüyorum.

He will suggest new approaches. - Yeni yaklaşımlar önerecek.

biyolojik yaklaşım
(Pisikoloji, Ruhbilim) biological approach
teknik yaklaşım
technical approach
yönelik yaklaşım
approach to
dengeli yaklaşım
(Politika, Siyaset) balanced approach
en iyi teknik yaklaşım
best technical approach
evrensel yaklaşım
(Ticaret) global approach
global yaklaşım
(Ticaret) global approach
global yaklaşım
(Otomotiv) global closing
keşifsel yaklaşım
heuristic approach
sivil yaklaşım
(Askeri) non-military approach
tahmini yaklaşım
stochastic approach
yeni ve dünya çapında yaklaşım
(Hukuk) new and global approach
yeni ve küresel yaklaşım ilkelerinin üstlenilmesi
(Hukuk) transposing new and global approach principle
çerçeve yaklaşım
(Coğrafya) bubble concept
Turkish - Turkish
Yaklaşmak işi
Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi: "Bir büyük ve değerli özelliği de, Türk geçmişinin ve bugününün sentezine yönelik bir yaklaşım içinde bulunuşu idi."- H. Taner
Yaklaşma işi
Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi
Ekonometrik yaklaşım
(Ekonomi) SFA (Stochastic Frontier Approach) : Ekonometrik yaklaşım olarak da bilinen SFA, maliyet, kar ve üretim gibi açıklanan değişkenlerle; girdi, çıktı ve çevresel faktörler gibi açıklayıcı değişkenler arasında işlevsel bir ilişki kurar ve bir de hata payı için modelde yer ayırır. Bu teknikte, yukarıda sözü edilen rassal hata ve etkinsiz gözlemin birbirlerinden ayrılması gerekmektedir. Herhangi bir gözlemin en iyi durumdan sapmasının ne kadarının rassal hata, ne kadarının da etkinsiz gözlem olduğu anlaşılmadan modelin sonuçlarının güvenilir olmayacağı açıktır. Bu iki unsur, genellikle farklı dağılımlara sahip oldukları varsayılarak ayrılırlar. Rassal hatanın standart normal, etkinsiz gözlemlerin ise asimetrik dağıldığı varsayılır. (Berger, Humphrey 1997)
yaklaşım
Favorites