şaşmak

listen to the pronunciation of şaşmak
Türkisch - Englisch
to be amazed at, be astonished at
(for something) not to take place at its usual time
to make a mistake, be mistaken
to be amazed, to be astonished, to be surprised; to lose one's way, to go astray, to deviate
be baffled
wonder
to forget (what day it is)
(for a missile, a blow) to miss (its object)
startle
be astonished
to depart from (a way of behavior)
be surprised
marvel
to lose (one's way)
amazed
astonished
surprised
wilder
astonish
şaş
crosseyed
şaş
baffle

This problem baffles me. - Bu sorun beni şaşkına çevirdi.

His memory baffles me. - Onun belleği beni şaşırtıyor.

şaşma
{i} astonishment
Türkisch - Türkisch
Şaşırmak
Yolundan sapmamak, gidişini değiştirmemek veya yanılmamak
Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şaşkın duruma gelmek, hayret etmek
Şaşma
taaccüp
şaş
şaşı
şaş
Yanlış, ters
şaşma
Şaşmak işi
şaşmak
Favoriten