ürkmek

listen to the pronunciation of ürkmek
Turkish - English
wince
boggle
startle
lose one's nerve
(for a fruit tree) not to bear fruit
take fright
shy
be appalled
balk at
quail
scare
have a fright
jump
dread
to start with fear; to be frightened, to be scared (of), to scare; (at) to shy
to start; (for an animal) to shy
blench
to take fright, be seized with fright
start
get a fright
scared
be scared of
shied
frightened
shy at
scared of
fear
flinch
ürk
{f} shy

This squirrel is not shy. - Bu sincap ürkek değil.

Tom's squirrel is not shy at all. He even stole nuts from right under my nose! - Tom'un sincabı hiç ürkek değil. Hatta o burnumun dibinden fındık çaldı.

ürkme
shrink
ürk
flinch
ürk
{f} quail
ürk
{f} wince
ürkme
wince
ürk
funk
ürkme
recoil
ürkme
{i} scare
ürkme
fright
ürkme
start
Turkish - Turkish
benirlemek
Şaşkınlık ve korku duymak
Bir şeyden korkup birden sıçramak, tevahhuş etmek
Meyve vermemek
Çekinmek
(Osmanlı Dönemi) ÜBUD
tevahhuş etmek
(Osmanlı Dönemi) İSTİŞ'AR
ÜRK
(Osmanlı Dönemi) Mekân, mevki
Ürkme
(Osmanlı Dönemi) REM
ürkme
Ürkmek durumu, tevahhuş
ürkmek
Favorites