çekil

listen to the pronunciation of çekil
Turkish - English
(Bilgisayar) resign

They demanded that President resign. - Başkanın çekilmesini talep ettiler.

They demanded that the mayor should resign. - Onlar belediye başkanının çekilmesini istediler.

fell away
fallen away
fall away
{f} ebb

I walked along the beach when the tide ebbed. - Gelgit çekildiği zaman plaj boyunca yürüdüm.

bow out
{f} retreat

The British finally retreated. - İngilizler sonunda çekildi.

The defeated army retreated from the country. - Yenilmiş ordu ülkeden geri çekildi.

secede
recede

The flood waters have finally receded. - Sel suları nihayet geri çekildi.

gravitate
çek
cheque

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

Tom wrote Mary's name as the cheque payee. - Tom çek alacaklısı olarak Mary'nin adını yazdı.

çek
drafting
çek
(Ticaret) check cheque
çek
draught
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
drew

She drew the chair towards her. - O sandalyeyi ona doğru çekti.

Taro drew 10,000 yen from the bank. - Taro bankadan 10.000 yen çekti.

çek
draw away
çek
attract

Negative electrons attract positive electrons. - Negatif elektronlar pozitif elektronlar çekerler.

His niece is attractive and mature for her age. - Onun kız yeğeni çekici ve yaşına göre olgundur.

çek
pop
çek
shrink back
çek
acquittance
çek
suffer from

Black Americans continued to suffer from racism. - Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away. - İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir.

çek
{f} hauling
çek
{f} shrinking
çek
{f} haul
çek
{f} shrunk

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

çek
pull on
çek
pull

He pulled his son by the ear. - O, oğlunun kulağını çekti.

When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds. - Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur.

çek
yank

Tom gave the rope a yank. - Tom halata ani bir çekiş verdi.

Tom yanked Mary's ponytail. - Tom Mary'nin at kuyruğu saçını çekti.

çek
cheques
çek
of check
çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

yedi açılı çekil
septangle
Çek
Czech, of the Czechs
Çek
czechoslovak
Çek
(a) Czech
Çek
{i} Czech

I want to buy a Czech sweater. - Çek kazağı satın almak istiyorum.

Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots. - Rusya, Polonya, Çek ve Bulgaristan'ın ortak Slav kökleri var.

çek
cheque, check
çek
pullon
çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
çek
pull#on
çek
lure

Layla lured Sami to her house. - Leyla, Sami'yi evine çekti.

Tom lured us into a trap. - Tom bizi bir tuzağa çekti.

çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
rollup
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
{i} check

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

The bank will cash your fifty dollar check. - Banka 50 dolarlık çekini nakite çevirecek.

çek
drawaway
Turkish - Turkish

Definition of çekil in Turkish Turkish dictionary

ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekil
Favorites