] an onset, attack, or fit of disease

listen to the pronunciation of ] an onset, attack, or fit of disease
English - Turkish

Definition of ] an onset, attack, or fit of disease in English Turkish dictionary

access
giriş

Onların kütüphaneye giriş izinleri var. - They have access to the library.

Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim. - I have attached instructions on how to use FTP to access our files.

access
{i} erişim

Tüm öğrencilerin kütüphaneye erişimi var. - All students have access to the library.

Tek bir pakette hem bir telefon hem de bir internet erişimi alın! - Get both a phone and internet access in a single package!

access
{f} bağlamak
access
{i} bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar)
access
yaklaşım
access
kulanma hakkı
access
(Politika, Siyaset) katılıma
access
(Kanun) mürur hakkı
access
(Dilbilim) edinebilirlik
access
{f} eriş

Uzak bilgisayarlarıma erişmek için sık sık SSH'ı kullanırım. - I often use SSH to access my computers remotely.

Nedense benim e-postama erişemedim. - For some reason I couldn't access my e-mail.

access
kullanma hakkı
access
geçit
access
ulaşma

Kablo olmadan internete ulaşmak mümkündür. - It is possible to access the Internet without a wire.

access
nöbet have access yanına girebilmek
access
(fiil) bağlamak
access
erişim erişim, erişmek
access
Çoğalma
access
{i} yanaşmak
access
(Avrupa Birliği) giriş, girme,katılma; erişim
English - English
access
] an onset, attack, or fit of disease
Favorites