doğrulamak doğrulamak

listen to the pronunciation of doğrulamak doğrulamak
Türkçe - İngilizce

doğrulamak doğrulamak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

doğrulamak
verify

We're going to have to verify this. - Bunu doğrulamak zorunda kalacağız.

Tom is going to have to verify this. - Tom bunu doğrulamak zorunda kalacak.

doğrulamak
confirm

I don't have to confirm anything. - Hiçbir şeyi doğrulamak zorunda değilim.

We'd like to confirm our reservations. - Rezervasyonlarımızı doğrulamak istiyoruz.

doğrulamak
affirm
doğrulamak
justify
doğrulamak
certify
tekrar doğrulamak
reaffirm
doğrulamak
vouch
doğrulamak
corroborate
doğrulamak
sustain
doğrulamak
correct
doğrulamak
attest
doğrulamak
bear out

The facts bear out this hypothesis. - Gerçekler bu hipotezi doğrulamaktadır.

doğrulamak
homologate
doğrulamak
avouch
doğrulamak
to verify, corroborate, confirm
doğrulamak
(Hukuk) affirm, confirm, endorse
doğrulamak
support
doğrulamak
testify
doğrulamak
authenticate , confirm
doğrulamak
predicate
doğrulamak
to confirm, to verify, to affirm, to bear out
doğrulamak
substantiate
Türkçe - Türkçe

doğrulamak doğrulamak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

doğrulamak
Bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek amacıyla olayları inceleyip araştırmak
doğrulamak
Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak, desteklemek, teyit etmek, tasdik etmek: "Olup bitenler ve başka kaynaklardan alınan haberler Ali Yusuf'u daima doğruluyordu."- T. Buğra
doğrulamak
Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak, desteklemek, teyit etmek, tasdik etmek
doğrulamak doğrulamak