doğru dürüst

listen to the pronunciation of doğru dürüst
Türkçe - İngilizce
properly

Don't play dumb. Answer my question properly! - Aptal numarası yapma. Soruma doğru dürüst cevap ver.

Are you brushing your teeth properly? - Dişini doğru dürüst fırçalıyor musun?

decent
straight
aright
real
decently
duly
1. properly. 2. genuine, real, proper
a) properly, decently b) proper, decent, real
proper

Tom doesn't know how to pronounce my name properly. - Tom ismimi doğru dürüst nasıl telaffuz edeceğini bilmiyor.

If you understand, then do it properly. - Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap.

doğru dürüst çalışmayan
on the blink
doğru ve dürüst
fair and square
Türkçe - Türkçe
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
doğru dürüst