tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız

listen to the pronunciation of tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
Türkçe - Türkçe
doğru dürüst
tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız

    Heceleme

    tam o·la·rak, ek·sik·siz o·la·rak, is·te·nil·di·ği gi·bi, ku·sur·suz, yan·lış·sız

    Günün kelimesi

    hew