doğaçlamayla

listen to the pronunciation of doğaçlamayla
Türkçe - İngilizce
extemporaneously
extempore
doğaçlama
improvisation

Improvisation is an integral part of jazz. - Doğaçlama cazın ayrılmaz bir parçasıdır.

My improvisations are tolerably good. - Benim doğaçlamalarım görece iyidir.

doğaçlama
impromptu

I called a few friends and we had an impromptu party. - Birkaç arkadaşı aradım ve doğaçlama bir parti verdik.

doğaçlama
perform without preparation
doğaçlama
jumped up
Doğaçlama
improvisational
doğaçlama
ad-lib

He forgot part of his speech and had to ad-lib for a while. - Konuşmasının bir bölümünü unuttu ve bir süre doğaçlama yapmak zorunda kaldı.

doğaçlama
happening
doğaçlama
improvision
doğaçlama
ad lib
doğaçlama
extemporization
Türkçe - Türkçe

doğaçlamayla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

doğaçlama
Oyuncunun, konuya bağlı fakat metne bağlı kalmadan, içinden geldiği gibi konuşması ve davranmasıdır. Oyuncunun doğaçlama anında sunduğu hareketler ve sözler, spontan bir biçimde ortaya çıkar
Doğaçlama
irticalen
doğaçlama
O anda, birdenbire, içine doğduğu gibi
doğaçlama
Doğaçlamak işi. O anda, birdenbire, içine doğduğu gibi
doğaçlama
Doğaçlamak işi
doğaçlamayla