perform without preparation

listen to the pronunciation of perform without preparation
İngilizce - Türkçe
doğaçlama
doğaçlama yapmak
perform without preparation

  Heceleme

  per·form with·out prep·a·ra·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  pırfôrm wîdhaut prepıreyşın

  Telaffuz

  /pərˈfôrm wəᴛʜˈout ˌprepərˈāsʜən/ /pɜrˈfɔːrm wɪðˈaʊt ˌprɛpɜrˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  baleful