diagnostic, of a medical assessment; predictive, foretelling, forecasting

listen to the pronunciation of diagnostic, of a medical assessment; predictive, foretelling, forecasting
İngilizce - Türkçe

diagnostic, of a medical assessment; predictive, foretelling, forecasting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prognostic
(Tıp) hastalığın seyri
prognostic
kehanet
prognostic
prognostik
prognostic
işaret
prognostic
neticeyi önceden gösteren
prognostic
prognoz için hüküm verdirecek belirti
prognostic
alamet
prognostic
{s} prognoz ile ilgili
prognostic
(Tıp) Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik
prognostic
{s} sonucu önceden haber veren
prognostic
haber veren
prognostic
(Tıp) Prognoz'la ilgili
prognostic
prognozla ilgili
prognostic
{i} belirti
prognostic
kılavuzluk eden
İngilizce - İngilizce
{s} prognostic
diagnostic, of a medical assessment; predictive, foretelling, forecasting