denize açılmak

listen to the pronunciation of denize açılmak
Türkçe - İngilizce
sail

Who did Tom want to go sailing with? - Tom kiminle denize açılmak istedi?

I wanted to go sailing. - Ben denize açılmak istedim.

stand out to sea
stand off
put out to sea
to put (out) to sea
put away
put off
shove off
put to sea
protrude to sea
denize açılma
{i} sailing

Who did Tom want to go sailing with? - Tom kiminle denize açılmak istedi?

Tom didn't want to come sailing with us. - Tom bizimle denize açılmaya gelmek istemiyordu.

denize açılma
sail

I don't know why Tom doesn't want to go sailing with us next week. - Tom'un neden gelecek hafta bizimle denize açılmak istemediğini bilmiyorum.

Who did Tom want to go sailing with? - Tom kiminle denize açılmak istedi?

denize açılmak