denize açılma

listen to the pronunciation of denize açılma
Türkçe - İngilizce
{i} sailing

Who did Tom want to go sailing with? - Tom kiminle denize açılmak istedi?

I don't know why Tom doesn't want to go sailing with us next week. - Tom'un neden gelecek hafta bizimle denize açılmak istemediğini bilmiyorum.

sail

Tom didn't want to come sailing with us. - Tom bizimle denize açılmaya gelmek istemiyordu.

I wanted to go sailing. - Ben denize açılmak istedim.

denize açılmak
{f} sail

I don't know why Tom doesn't want to go sailing with us next week. - Tom'un neden gelecek hafta bizimle denize açılmak istemediğini bilmiyorum.

I wanted to go sailing. - Ben denize açılmak istedim.

denize açılmak
put out to sea
denize açılmak
put off
denize açılmak
shove off
denize açılmak
stand out to sea
denize açılmak
put to sea
denize açılmak
protrude to sea
denize açılmak
stand off
denize açılmak
to put (out) to sea
denize açılmak
put away
denize açılma