definite, clear, absolute

listen to the pronunciation of definite, clear, absolute
İngilizce - Türkçe

definite, clear, absolute teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

decided
{s} kararlı

Tom'un boyu ona oyunda kararlı bir avantaj verdi. - Tom's height gave him a decided advantage in the game.

O, niyetinde oldukça kararlıydı. - He was quite decided in his determination.

decided
{s} kararlaştırılmış

Sanırım o kararlaştırılmış. - I guess it's decided.

decided
{f} karar ver

Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi. - I decided to be happy because it's good for my health.

Sigarayı bırakmaya karar verdi. - He decided to quit smoking.

decided
net
decided
anlaşılır
decided
değişmez
decided
ölçülü
decided
katiyetle
decided
(sıfat) kararlaştırılmış; kararlı, azimli; kesin; açık; tartışmasız, şüphesiz
decided
{s} açık

O, neye karar verildiğini uzun uzadıya açıkladı. - He explained at length what had been decided.

Duvarları açık maviye boyamaya karar verdik. - We've decided to paint the walls light blue.

decided
kararlı/açık
decided
{s} azimli
decided
decidedly kesinlikle
decided
{s} kesin

Odadaki atmosfer kesinlikle soğuktu. - The atmosphere in the room was decidedly frosty.

Mary işe geri dönmeye karar verse, Tom kesinlikle memnun olmaz. - Tom certainly wouldn't be pleased if Mary decided to go back to work.

decided
x sonuçlandır/kararlaştır
İngilizce - İngilizce
{s} decided
definite, clear, absolute