deducing consequences; reasoning; inferring

listen to the pronunciation of deducing consequences; reasoning; inferring
İngilizce - Türkçe

deducing consequences; reasoning; inferring teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

collective
kolektif

Albay Yuri A. Gagarin 9 Mart 1934'te Rusya'da Moskova'nın batısındaki bölgede bulunan bir kolektif çiftlikte doğdu. - Colonel Yuri A. Gagarin was born on a collective farm in a region west of Moscow, Russia on March 9, 1934.

collective
toplu

Toplu çıkarlar korunmalıdır. - Collective interests must be protected.

Rol Dili, Japonca'da erkek ve kadın toplu isimler içerir. - Role-Language includes male and female collective nouns in Japanese.

collective
{i} ortak girişim
collective
{s} ortaklaşa
collective
(Askeri) toplu meteoroloji yayınları
collective
kohektif
collective
{i} topluluk adı
collective
ortak

Bireysel suçların sonucunun ortak cezalandırma olması gerekir. - The consequence of individual crimes should be collective punishment.

collective
kolektif şirket
collective
kollektif
collective
(sıfat) müşterek, ortaklaşa, genel, toplu, ortak
collective
(Askeri) TOPLU METEOROLOJİ YAYINLARI: Avrupa gibi geniş bölgede, belirli saatte yapılan bütün hava tahminlerinin, yine bu bölge dahilindeki bütün meteoroloji istasyonlarına, radyo yayınları ile bildirmesi
collective
collective bargaining işverenle işçi temsilcileri arasındaki toplu görüşme ve pazarlık
collective
collective agreement toplu sözleşme
collective
{s} genel
collective
(isim) topluluk adı; ortaklaşma, ortak girişim, ortaklaşa çiftlik
İngilizce - İngilizce
collective
deducing consequences; reasoning; inferring