zehirli

listen to the pronunciation of zehirli
Türkisch - Englisch
venemous
toxic

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

Chocolate is toxic to many animals. - Çikolata bazı hayvanlar için zehirlidir.

poisonous

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

Some snakes are poisonous. - Bazı yılanlar zehirlidir.

miasma
poisoning

Sami was poisoning Layla. - Sami, Leyla'yı zehirliyordu.

noxious
(Tıp) toxiferous
poisonous, toxic, venomous ağılı
miasmal
miasmatic
viperine
toxical
nocuous
venomous

Which is the most venomous snake in the world? - Dünyadaki en zehirli yılan hangisidir?

This is one of the most venomous spiders in the world. - Bu, dünyada olan en zehirli örümceklerden biri.

poisonous, toxic; venomous
viperous
viperish
toxicant
poisoned, (something) to which poison has been added/which has been poisoned
baneful
toxicological
toxicologic
virulent
venomed
(Tıp) venenous
(Tıp) virose
viper
miasmic
contagious
zehir
venom

This snake is not venomous. - Bu yılan zehirli değil.

This is one of the most venomous spiders in the world. - Bu, dünyada olan en zehirli örümceklerden biri.

zehir
poison

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

We should keep away from the poisonous plants. - Zehirli bitkilerden uzak durmalıyız.

zehirli mantar
toadstool
zehirli (yılan/akrep)
venomous
zehirli balıklar
(Denizbilim) poisonous fishes
zehirli bir asya yılanı
krait
zehirli bir örümcek
(Hayvan Bilim, Zooloji) black widow
zehirli bitkiler
(Tıp) toxic plants
zehirli bitkiler
(Kimya) poisonous plants
zehirli boya
poisonous paint
zehirli boya
antifouling paint
zehirli denizanaları
(Hayvan Bilim, Zooloji) cubozoa
zehirli diş
(Hayvan Bilim, Zooloji) poison fang
zehirli gaz
(Askeri,Teknik) toxic gas
zehirli gaz alarm sistemi
(Askeri) toxic alarm system
zehirli gaz deposu
(Askeri) toxic gas yard
zehirli gaz taarruzu
(Askeri) toxic attack
zehirli gazlar
poisonous gases
zehirli gazlar
noxious gases
zehirli gazlar
toxic gases
zehirli kimyasal harp maddesi
(Askeri) toxic chemical agent
zehirli kimyasal madde
(Tekstil) hazardous chemical
zehirli maddeler
(Çevre) toxic substances
zehirli mantar
rust-fungus
zehirli afrika yılanı
mamba
zehirli alkaloit
(Kimya) delphinine
zehirli alkol karışımı
fusel oil
zehirli alkol karışımı
fusel
zehirli atıklar
toxic wastes
zehirli bir alkaloit
colchicine
zehirli bir bitki türü
wolfsbane
zehirli bir biçimde
venomously
zehirli bir mantar
fly agaric
zehirli bir şekilde
poisonously
zehirli bir şekilde
toxically
zehirli buhar üreten
miasmal
zehirli büyük bir örümcek
(Hayvan Bilim, Zooloji) lycosa tarentula
zehirli cilt hastalığı
(Tıp) toxicodermata
zehirli denizanası
man of war
zehirli deri iltihabı
(Tıp) toxidermitis
zehirli diş
fang
zehirli duman
toxic fume
zehirli emisyonlar
(Otomotiv) toxic emissions
zehirli eriyik
toxic solution
zehirli gaz
poisonous gas
zehirli gazlardan arındırmak
degass
zehirli içki
potion
zehirli kertenkele
venomous lizard
zehirli kertenkeleler
(Hayvan Bilim, Zooloji) helodermatidae
zehirli madde
toxicant
zehirli mantar
rust fungus
zehirli marul
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) [syn.: zehirli marul, büyük marul] acrid lettuce
zehirli nesneler
poisonous substances
zehirli ok kurbağagilleri
(Hayvan Bilim, Zooloji) leptodactylidae
zehirli olan kristal alkaloit
(Kimya) laudanosine
zehirli olarak
banefully
zehirli olmamak
be nonpoisonous
zehirli olmamak
be nontoxic
zehirli pis koku
mephitis
zehirli suyılanı
moccasin
zehirli yılan
copperhead
zehirli yılan
poisonous snake
zehirli çirişotu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: zambakgiller,zambakiye) common asphodel
zehirli örümcek
black widow
zehirli örümcek
tarantula
zehirli şapkalı mantarlar
(Gıda) toadstools
zehir
poisson
zehir
(Kimya) toxin
zehir
toxic

Chocolate is toxic to many animals. - Çikolata bazı hayvanlar için zehirlidir.

Toxic fumes of bromine can damage one's lungs. - Brom Zehirli dumanı kişinin ciğerlerine zarar verebilir.

zehir
potion

The words poison and potion are cognates. - Zehir ve iksir kelimeleri kökteştir.

bataklık zehirli gazı
mephitis
deriyi kabartan zehirli gaz
vesicant
dev zehirli yılan
(avus.) taipan
doğu amerika zehirli yılanı
copperhead
grizu patlamasından sonra kalan zehirli gaz
afterdamp
zehir
{i} hemlock
zehir
poison, toxic substance, toxic; venom
zehir
poison ağı
zehir
very clever, crack, crackerjack
Türkisch - Türkisch
Zararlı (duygu, düşünce vb.)
Zehiri olan
(Osmanlı Dönemi) MESMUS
zehirli gaz
Zehirleyici özelliği bulunan gaz
Zehir
sem
Zehir
ağı
Zehir
avu
Zehir
kibrit suyu
Zehir
(Osmanlı Dönemi) CÜHAL
zehir
Büyük üzüntü, acı, keder, sıkıntı: "Dünya ile küsmüş, içi zehir dolu olarak yaşamıştı bütün gençliğini."- N. Cumalı
zehir
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
zehir
Büyük üzüntü, acı, keder, sıkıntı
zehir
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem: "Evvela bir yumruk vurdu sersemledim, sonra ağzıma bilmediğim bir zehir tıktı, işte bu zehirle bayıldım."- F. R. Atay
zehirli
Favoriten