balloon

listen to the pronunciation of balloon
Englisch - Türkisch
balon

Balon yavaş yavaş indi. - The balloon descended slowly.

Onlar bir balon uçurdular. - They sent up a balloon.

balon gibi şişmek
{f} abartmak
kabarık
balon ile uçmak
{f} şişmek
balloon foresailçoğunlukla yatlarda kullanılan bir cins balon yelkeni
{f} havadan atmak (top)
balon gibi şişip kabarmak
{f} şişirmek
{f} zam yapmak
karikatür serilerinde şahısların sözlerini içine alan balon şeklindeki çizgi
{f} balonla uçmak
{i} küre
balon gibi
{f} balon gibi olmak
balon şişe
balloon framing
balon çerçeve
balloon shed
balon hangarı
balloon tip
balon ucu
balloon tipped
balon uçlu
balloon payment
Balon Ödeme. Kredi geri ödemelerinin düşük tutarda ve sabit ödemelerle oluşturulduğu, buna karşılık son taksit ödemesinin yüksek tutarda olduğu bir kredi geri ödeme şeklidir
balloon sickness
çok yüksek irtifalarda oluşan hastalık
balloon tire
balon lastik
balloon barrage
(Askeri) bkz: "barrage" Bölüm 2
balloon bed
(Askeri) BALON UÇURMA YERİ: Bir balonun tespit edildiği, şişirilip söndürüldüğü, muayene edildiği ve uçurulduğu yer
balloon cargo
(Askeri) HAVALELİ YÜK BİR YÜK ÇEŞİDİ: Bunda ağırlık ile hacim arasındaki orantı, hacim lehine aşırı derecede büyüktür
balloon control ring
(Tekstil) balon kırıcı halka
balloon control ring support
(Tekstil) balon kırıcı taşıyıcısı
balloon control rings
(Tekstil) balon kırıcı rayı
balloon glass
konyak bardağı
balloon glass
balon bardak
balloon help
Balon Yardım
balloon observation
(Askeri) BALON GÖZETLEMESİ: Yere tespit edilmiş bir balondan topçu ateşinin gözetlenmesi ve idaresi
balloon observer
(Askeri) BALON GÖZETLEYİCİSİ: Yere tespit edilmiş bir balondan topçu ateşini gözetleyen ve idare eden kimse
balloon pilot
(Askeri) BALON PİLOTU: Bir balonu sevk ve idare edebilecek ehliyetteki kimse
balloon reflector
(Askeri) BALON REFLEKTÖRÜ: Elektronik harpte, sahte yankılar yapacak balon destekli şaşırtma reflektörü
balloon site
(Askeri) BALON UÇURMA SAHASI: Bir balonun yere tespit edildiği arazi sahası. Balon sahası; balonun yere tespit edildiği noktayı, balonu tespit eden kabloyu açan veya toplayan makineyi, şişirildiği yeri, uçurulduğu veya manevra yaptırıldığı arazi parçasını içine a1ır
balloon sleeve
karpuz kol
balloon type missile
(Askeri) BALON TİPİ FÜZE: Bünye bütünlüğünün temini için içindeki sevk haklarının (veya bunun yerini alan gazların) basıncına ihtiyaç gösteren bir füze
barrage balloon
uçaksavar baraj balonu
ballonet balloon
(Askeri) BÖLMELİ BALON: Dış zarfı aynı kalacak şekilde imal edilmiş balon. Bu balon birbirlerinden bez bir diyafram ile ayrılmış bir takım gaz hücreleri ile hava hücresini ihtiva eder
barrage balloon
(Askeri) BARAJ BALONU: Bir baraj balonu teşkil eden balonlardan biri. Buna "aircraft balloon" da denir
ballooning
balonla uçma
hot air balloon
sıcak hava balonu
pilot balloon
(Askeri) sondaj balonu
shrink balloon
(Bilgisayar) balonu küçült
shrink balloon
(Bilgisayar) balonu küçültür
speech balloon
(Bilgisayar) konuşma balonu
fire balloon
sıcak hava balonu
kite balloon
uçurtma balonu
meteorological balloon
meteorolojik balon
observation balloon
meteoroloji balonu
pilot balloon
pilot balon
pilot balloon
kılavuz balon
trial balloon
deneme balonu
air balloon
Genellikle gezinti için kullanılan(sıcak) hava balonu
air-balloon
uçan balon
balloons
balonlar

Çocuklar gerçekten balonları istiyorlar. - Kids really want balloons.

Tom ve Mary balonlarla spor salonunu dekore ettiler. - Tom and Mary decorated the gym with balloons.

go down like a lead balloon
(deyim) Hoş karşılanmamak
trial balloon
halkın tepkisini ölçmek için duyurulan on haber
weather balloon
hava balonu
antiaircraft balloon
(Askeri) BARAJ BALONU: Bak. "barrage balloon"
ballooning
balon gibi git/ol
ballooning
(Nükleer Bilimler) şişme
blow up a balloon
balon şişirmek
captive balloon
yere bağlı balon
captive balloon
(Askeri) BAĞLI BALON: Bir halat vasıtasıyle yere tespit edilmiş balon. Bağlı balonlar, gözetleme için veya düşman uçaklarına bir engel olarak kullanılırlar
effective balloon
(Askeri) MÜESSİR BARAJ BALONU: Hedefi bombalamak için düşman uçağının içinden geçmeye mecbur olduğu sahaya yerleştirilmiş baraj balonu
effective balloon
(Askeri) etkili baraj balonu
expanding balloon
(Havacılık) genişleyebilen balon
filament balloon
(Tekstil) filament iplik balonu
go over like a lead balloon
(Argo) tamamen başarısız olmak
going over like a lead balloon
(Argo) tamamen başarısız olma
help balloon
(Bilgisayar) yardım balonu
inflate a balloon
balon şişirmek
lifter pulley for balloon control cam
(Tekstil) balon kontrol bileziği eksantrik kasnağı
lifter pulley for balloon control rings
(Tekstil) balon kontrol bileziği eksantrik kasnağı
meteorological balloon
(Askeri) METEOROLOJİ BALONU: Bak. "Balloon"
observation balloon
(Askeri) gözetleme balonu
observation balloon
(Askeri) GÖZETLEME BALONU: Yükseltilmiş bir gözetleme yeri olarak kullanılan sabit balon. Bu balon, özellikle, topçu ateşini tevcih ve düşman faaliyetini gözetleme için kullanılır
pilot balloon
(Askeri) SONDAJ BALONU: Değişik yüksekliklerdeki rüzgarın hızını ve istikametini öğrenmek maksadıyla bir hava rasadı tarafından uçurulan, hidrojenle doldurulmuş küçük bir balon
pilot balloon
deney balonu
propaganda balloon
(Askeri) PROPAGANDA BALONU: İçinde insan bulunmayan; fakat, Belirli fasılalarla propaganda kağıtları atacak tertibata sahip olan küçük ve başıboş balon. Bu balon; propaganda kağıtlarını veya benzeri şeyleri atmak üzere, meskun düşman arazisi üzerine salıverilir
senior balloon pilot
(Askeri) BALON BAŞ PİLOTU: Bu dereceyi kazanmış şahıs
sounding balloon
{i} sondaj balonu
sounding balloon
(isim) sondaj balonu
super balloon
(Otomotiv) çok geniş kesitli
swell like a balloon
balon yapmak
trial balloon
halkın tepkisini öğrenmek için bir plan hakkında verilen ön haber
when the balloon goes up
kritik an geldiğinde
when the balloon goes up
korkulan şey gerçekleşince
Englisch - Englisch
Such an object designed to transport people through the air
A sac inserted into part of the body for therapeutic reasons; such as angioplasty
A speech bubble
An inflatable buoyant object, often (but not necessarily) round and flexible
To increase or expand rapidly

Prices will balloon if we don't act quickly.

Such an object as a child’s toy
{n} a kind of ball, a large vessel, a silk vessel for aerial sailing
A procedure in which a balloon is inserted into a narrowed area of the heart The balloon is then inflated resulting in the opening of the narrowed area and then the balloon is removed There are two main balloon procedures: Balloon Angioplasty where the narrowed area is a blood vessel, and Balloon Valvuloplasty where the narrowed area is a heart valve
To expand, or puff out, like a balloon
A principal amount retired at maturity on a sinking fund issue which is substantially larger than any sinking fund payment For example, an issue might have 12 payments of 5 percent of the issue followed by a balloon of 40 percent at maturity
The balance of principal that is due and owing in its entirety at a specified point in time, but in any event, less than the time required to fully amortize the debt
a circle or bubble enclosing copy in an illustration
1 uplifting of spirit 2 unrestricted 3 specific color may correspond with chakras or spirituality in your life 4 releasing, letting go and letting the Universe or God take control
A bomb or shell
To go up or voyage in a balloon
{f} puff up, expand, grow larger; inflate, fill with air
A small box that pops up to define or explain part of the user interface A balloon is displayed when the pointer pauses over a widget
A balloon is a large, strong bag filled with gas or hot air, which can carry passengers in a container that hangs underneath it. They are to attempt to be the first to circle the Earth non-stop by balloon
A loan that has a series of monthly payments with the remaining balance due in a large lump sum payment at the end
An extra-large amount which may mature in the final year of some serial bond issues
When overhead unwinding a thread from spun yarn, for example, when doubling, the thread is thrown outwards by centrifugal force in such a manner that it forms a "balloon"
A lump sum principal payment due at some specified point in time during the life of a loan
large tough non-rigid bag filled with gas or heated air small thin inflatable rubber bag with narrow neck become inflated; "The sails ballooned" ride in a hot-air balloon; "He tried to balloon around the earth but storms forced him to land in China
as at St
an un-powered lighter-than-air vehicle Balloons can derive their buoyancy from the confinement of hot air, hydrogen, helium, ammonia or other gas Balloons can be free (un-tethered and free to drift with the wind) or tethered to the ground (sometimes called captive or kite balloons)
A ball or globe on the top of a pillar, church, etc
The maturing principal of a bond issue
The balance of principal that is due and owing in its entirety at a specified point in time, but in any event, less than time required to fully amortize the debt A balloon payment terminates the note obligation, distinguished from a principal payment, which only reduces the balance even if it is in excess of regular monthly payments
large tough non-rigid bag filled with gas or heated air small thin inflatable rubber bag with narrow neck become inflated; "The sails ballooned"
The loan balance remaining at the time the loan contract calls for full repayment as in 5/20 2/28 5/15
Loan in which little, if any, of your monthly payments go toward paying off the outstanding balance Rather, one large, lump-sum payment is due at maturity
{i} light bag-shaped construction filled with a gas which is lighter than air; airship; inflated rubber ball (used in games); explanation box which appears when the cursor points at a button (Computers)
The final payment, usually a lump sum, that is due on the maturity date of the mortgage
ride in a hot-air balloon; "He tried to balloon around the earth but storms forced him to land in China
When something balloons, it increases rapidly in amount. In London, the use of the Tube has ballooned The budget deficit has ballooned to $25 billion = soar, rocket. Large airtight bag filled with hot air or a lighter-than-air gas such as helium or hydrogen that can rise and float in the atmosphere. Experimental attempts may have begun by 1709, but not until 1783 did J.-M. and J.-É. Montgolfier develop a fabric-bag balloon that would rise when filled with hot air. Balloons provided military aerial observation sites in the 19th century and were used in the 20th century by scientists such as Auguste Piccard to gather high-altitude data. The first round-the-world balloon flight was achieved in 1999 by Bertrand Piccard and Brian Jones. See also airship
In an illustration, any line which encircles copy, or dialogue
A principal amount retired at maturity on a sinking fund issue which is substantially larger than any sinking fund payment
A bag made of silk or other light material, and filled with hydrogen gas or heated air, so as to rise and float in the atmosphere; especially, one with a car attached for aërial navigation
become inflated; "The sails ballooned"
Paul's, in London
A balloon is a small, thin, rubber bag that you blow air into so that it becomes larger and rounder or longer. Balloons are used as toys or decorations
A game played with a large inflated ball
A large payment - usually at the end of the term Used in Conditional sales Contracts as an attempt to offer similar payment structure to a lease with an option to purchase
To take up in, or as if in, a balloon
ride in a hot-air balloon; "He tried to balloon around the earth but storms forced him to land in China"
The final payment on a loan or mortgage contract When that payment is greater than the preceding installment payments and pays the loan off in full
The loan balance remaining at the time the loan contract calls for full repayment
A round vessel, usually with a short neck, to hold or receive whatever is distilled; a glass vessel of a spherical form
small thin inflatable rubber bag with narrow neck
In some serial bond issues a balloon is an extra-large amount that may mature in the final year of the series
large tough non-rigid bag filled with gas or heated air
Such an object as a child's toy
The outline inclosing words represented as coming from the mouth of a pictured figure
A loan which has a series of monthly payments (often for 5 years or less) with the remaining balance due in a large lump sum payment at the end
In an illustration, any line which encircles something spoken
Mortgage usually a short-term fixed-rate loan which involves small payments for a certain period of time and one large payment for the remaining amount of the principal at the time specified in the contract Beneficiary A person named to receive a benefit for a TRUST A contingent beneficiary has conditions attached to his rights, usually someone else must die first -Back to Top-
balloon animal
a number of balloons twisted, shaped and connected in the form of an animal
balloon clock
A form of bracket clock with a balloon-shaped case
balloon club
a club for ballooning enthusiasts
balloon flower
A perennial herb, Platycodon grandiflorus, from Asia, having ornamental blue star-shaped flowers
balloon goes up
Something exciting or dangerous begins

When is your job interview? The balloon goes up at 10 tomorrow.

balloon mail
mail (usually for weight reasons in the form of a postcard) carrying the name of the sender by means of an unguided hydrogen or helium filled balloon
balloon sail
A large, light foresail sometimes used instead of a jib
balloon vine
A tropical perennial climbing vine, Cardiospermum halicacabum, having ornamental balloon-like fruits
balloon vines
plural form of balloon vine
balloon bomb
a bomb carried by a balloon; "In World War II the Japanese launched balloon bombs against North America
balloon d'essai
ball for playing sports; "guinea pig" for an experiment
balloon fabric
material used in constructing hot air balloons
balloon fish
See Globefish, and Bur fish
balloon fish
A fish of the genus Diodon or the genus Tetraodon, having the power of distending its body by taking air or water into its dilatable esophagus
balloon flower
An east Asian perennial herb (Platycodon grandiflorus) having large, star-shaped, often violet-blue flowers and grown as an ornamental
balloon flower
fragrant puffed-up white to reddish-pink flowers in long narrow clusters on erect stems; Arizona to New Mexico and Utah
balloon framing
construction method in which wooden studs extend the full height of the structure and attached directly to the horizontal roof beams
balloon help
help feature on Macintosh computers in which help messages appear in small balloons when the user places the cursor over a specific item (Computers)
balloon mortgage
A short-term mortgage in which small periodic payments are made until the completion of the term, at which time the balance is due as a single lump-sum payment
balloon number
(Ticaret) A reference number that points to a component or assembly on an engineering drawing and corresponds to a part number, usually listed in a table on the side of the drawing. (syn: bubble number)
balloon payment
{i} large lump sum paid as final payment due at the end of a loan
balloon payment
A final loan payment that is significantly larger than the payments preceding it
balloon payment bullet loan
loan which is initially repaid at a low rate and then comes due in one large lump sum
balloon sail
any light loose sail
balloon sail
A comparatively large foresail used when going before the wind to supplement or replace a jib
balloon tire
A wide pneumatic tire designed for full inflation at relatively low pressure, used especially in certain early bicycles and motor vehicles
balloon vine
woody perennial climbing plant with large ornamental seed pods that resemble balloons; tropical India and Africa and America
balloon vine
A tendril-bearing vine (Cardiospermum halicacabum) widespread in warm regions and having small whitish flowers and bladderlike fruits
barrage balloon
A tethered balloon, attached to the ground with a metal cable, intended to deter low-flying enemy aircraft; used especially in World War II
barrage balloon
an elongated tethered balloon or blimp with cables or net suspended from it to deter enemy planes that are flying low
barrage balloon
Barrage balloons are large balloons which are fixed to the ground by strong steel cables. They are used in wartime, when the cables are intended to destroy low-flying enemy aircraft. a large bag that floats in the air to prevent enemy planes from flying near the ground
ballooning
rising high in the air

The cricketer hit a ballooning shot for six runs.

ballooning
Present participle of balloon
go over like a lead balloon
To fail to gain acceptance: to be received poorly
goes over like a lead balloon
Third-person singular simple present indicative form of go over like a lead balloon
going over like a lead balloon
Present participle of go over like a lead balloon
gone over like a lead balloon
Past participle of go over like a lead balloon
hot air balloon
Alternative spelling of hot-air balloon
hot-air balloon
A balloon-shaped aircraft whose bag is inflated with hot air; it carries passengers and crew in a gondola slung underneath
maledicta balloon
A comic graphic element used to enclose obscenities, oaths, and curses
pilot balloon
A small unmanned balloon whose ascent is followed by a theodolite to obtain data for the computation of the speed and direction of winds in the upper air
pilot balloon observation
A method of winds-aloft observation, temperature, and relative humidity of the upper that is, the determination of wind speeds and air and to automatically transmit that directions in the atmosphere above a station. This is done by reading the elevation and azimuth angles of a theodolite (instrument) observation while visually tracking a pilot balloon. The ascension rate of the balloon is approximately determined by careful inflation to a given total lift. After release from the ground, periodic readings (usually at one-minute intervals) of elevation and azimuth angles of the balloon are recorded. These data are transferred to a winds-aloft plotting board, and wind speed and direction at selected levels are calculated by trigonometric methods
sounding balloon
weather balloon
trial balloon
An idea, suggestion, or prospective action, product, etc. offered to an audience or group in order to test whether it generates acceptance or interest

Billionaire investor Carl Icahn and his investment group reportedly floated an idea to merge certain Time Warner (NYSE: TWX) assets with an undisclosed web portal. . . . This trail balloon, or rumor, lacks the specificity for a thorough response, said a Time Warner spokeswoman.

water balloon
A small rubber or latex balloon, filled with water and used as an informal weapon
weather balloon
a balloon that carries meteorological instruments aloft in order to measure, record and return data concerning atmospheric pressure, temperature and humidity
went over like a lead balloon
Simple past of go over like a lead balloon
go down like a lead balloon
(deyim) If something that you say or show to people goes down like a lead balloon, they do not like it at all

My joke about the alcoholic went down like a lead balloon.

ballooned
Swelled out like a balloon
ballooned
past of balloon
ballooning
The process of temporarily raising the value of a stock, as by fictitious sales
ballooning
Process where the wind which catches silk filaments attached to spiderlings and floats them away from each other and disperses them over a large territory
ballooning
growing rapidly as a balloon
ballooning
During a fast or steep landing, the rubber tires may cause the model to bounce into the air
ballooning
The art or practice of managing balloons or voyaging in them
ballooning
the sport or hobby of flying in a balloon
ballooning
{i} expanding, inflating, swelling; travelling or navigating in a hot air balloon; grow rapidly larger
ballooning
flying in a balloon
ballooning
Ballooning is the sport or activity of flying a hot-air balloon. the sport of flying in a balloon. Flying in a balloon in competition or for recreation. Sport ballooning began in the early 20th century and became popular in the 1960s. The balloons used are of lightweight synthetic materials (e.g., polyester coated in aluminized mylar) and are filled with hot air or lighter-than-air gas. Balloon races often involve tasks such as changing elevations or landing on or near a target. Competitions are regulated by the Fédération Aéronautique Internationale. The first transatlantic, transcontinental, and transpacific balloon flights were achieved in 1978, 1980, and 1981, respectively. In 1997-98 international teams began competing to become the first to balloon nonstop around the world. This feat was finally accomplished in 1999 by the Swiss psychiatrist Bertrand Piccard (grandson of famed physicist and balloonist Auguste Piccard) and his British copilot Brian Jones, who spent 19 days in the air
ballooning
The increase in diameter and decrease in length of tubing due to the effects of temperature change, cycling or high internal pressure
balloons
plural of balloon
balloons
Enlarges, gets bigger
helium balloon
balloon that is filled with helium
hot-air balloon
A hot-air balloon is a large balloon with a basket underneath in which people can travel. The balloon is filled with hot air in order to make it float in the air
hot-air balloon
balloon for travel through the air in a basket suspended below a large bag of heated air
kite balloon
a barrage balloon with lobes at one end that keep it headed into the wind
meteorological balloon
a small unmanned balloon set aloft to observe atmospheric conditions
observation balloon
ballon used for recording facts (mainly for research about weather conditions)
passive balloon
One unprovided with motive power
pilot balloon
A small balloon used to determine wind velocity
pilot balloon
meteorological balloon used to observe air currents
pilot balloon
hot-air balloon filled with gas and used for observation and information gathering
pilot balloon
A small, unmanned balloon sent up to indicate the direction of air currents
sounding balloon
{i} unmanned balloon that carries instruments at a great height to make atmospheric measurements
sounding balloon
An unmanned balloon sent aloft for meteorological or aëronautic purposes
trial balloon
balloon used in an experiment; hot-air balloon used for reconnaissance
trial balloon
A trial balloon is a proposal that you mention or an action that you try in order to find out other people's reactions to it, especially if you think they are likely to oppose it. They floated the trial balloon of actually cutting Social Security. An idea or a plan advanced tentatively to test public reaction. something that you do or say in order to see whether other people will accept something or not
trial balloon
a balloon sent up to test air currents a test of public opinion
weather balloon
A balloon used to carry instruments aloft to gather meteorological data in the atmosphere
balloon
Favoriten