yorumla

listen to the pronunciation of yorumla
Türkisch - Englisch
interpret

I interpreted his remark as a threat. - Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladım.

I don't know how to interpret his words. - Onun sözlerini nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum.

interpret to
explicate
construe with
construe
comment on

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

{f} comment

Can I hear your comments about this? - Bunun hakkındaki yorumlarınızı duyabilirmiyim?

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

yorum
{i} commentary

Who needs commentary? - Kimin yoruma ihtiyacı var?

yorum
interpretation

I didn't say that. That's your interpretation. - Bunu söylemedim. Bu sizin yorumunuz.

His interpretation of this matter is too one-sided. - Onun bu konuyla ilgili yorumu çok tek-taraflıdır.

yorumlamak
{f} interpret

Tom consulted a dream dictionary in order to interpret his nightmare. - Tom kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı.

yorumlamak
comment

Tom didn't want to comment. - Tom yorumlamak istemiyordu.

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

yorum
remark

She interpreted his remarks as a threat. - Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladı.

I interpreted his remark as a threat. - Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladım.

yorum
comment

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

yorum
{i} exegesis
yorum
version
yorumlamak
{f} render
yorumlamak
(Hukuk) to interpret

Tom consulted a dream dictionary in order to interpret his nightmare. - Tom kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı.

yorumlamak
decipher
yorum
{i} observation

It's not an insult. It's an observation. - Bu bir hakaret değil, bu bir yorum.

yorum
estimation
yorum
(Latin) interpretatio

The irreligious scoffed at the bishop's interpretation. - Dinsiz, piskoposun yorumuyla alay etti.

Ambiguous phrases often beget funny interpretations. - Belirsiz ifadeler sık sık komik yorumlar yaratırlar.

yorum
(Ticaret) annotation
yorum
exposition
yorumlamak
comment on

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

yorumlamak
interpret to
yorumlamak
understand
yorumlamak
construe with
yorum
reading

Adding comments makes reading the code easier. - Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir.

When reading certain comments, people can completely lose faith in humanity. - Bazı yorumları okurken, insanlar insanlığa olan inançlarını tamamen kaybedebilirler.

yorum
rendition
yorumlamak
construe
yorumlamak
interpret as
yorumlamak
read
yorumlamak
explicate
yorum
reinterpretation
yorum
interpretation of
yorum
rendering
yorum
construction
yorum
exegeses
yorum
{i} exercise
yorum
{i} gloss
yorum
{i} explanation
yorum
explication
yorum
paraphrase
yorum
interpretation; comment
yorum
interpretation; explanation
yorumlamak
{f} paraphrase
yorumlamak
{f} expound
yorumlamak
gloss
yorumlamak
commentate
yorumlamak
to comment on; to interpret, to construe
yorumlamak
to interpret; to explain
Türkisch - Türkisch

Definition von yorumla im Türkisch Türkisch wörterbuch

YORUM
(Osmanlı Dönemi) Uydurma bir kelimedir. Bak: Tefsir
YORUM
(Hukuk) Yasa,tüzük,yönetmelik,karar gibi her türlü belgedeki ifadenin açıklanması ve belirlenmesi
Yorum
(Hukuk) TEFSİR
Yorumlamak
tabir etmek
Yorumlamak
tefsir etmek
yorum
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
yorum
Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay
yorum
Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarmak
yorum
Bir müzik parçası veya tiyatro oyununun orijinal bir teknik ve duyarlılıkla sunulması
yorum
Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma
yorum
Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme
yorumlamak
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
yorumlamak
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek: "Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez."- H. E. Adıvar
yorumlamak
Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek
yorumlamak
Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek
yorumla
Favoriten