yorgunluk

listen to the pronunciation of yorgunluk
Türkisch - Englisch
fatigue

I have a fatigue problem. - Benim yorgunluk sorunum var.

Fatigue is the natural result of overwork. - Yorgunluk fazla çalışmanın doğal sonucudur.

tiredness
(Tıp) prostration
haggardness
jadedness
fag
staleness
weariness

I studied his face for signs of weariness. - Yorgunluk belirtileri için yüzünü inceledi.

tiredness, exhaustion, weariness, fatigue
phew
exhaustion

For the seventy-fourth time, he fell, dead of exhaustion. - Yetmiş dördüncü kez yorgunluktan öldü.

Tom collapsed from exhaustion. - Tom yorgunluktan yıkıldı.

lassitude
{i} toil
tucker
(Tıp) strain
tire

He was too tired to walk any more. - Yorgunluktan artık yürümeye hâli kalmamıştı.

Mayuko was tired to death. - Mayuko yorgunluktan ölüyordu.

weary
fatigues
yorgun
weary

She was weary with age. - O, yaştan dolayı yorgun düşmüştü.

yorgun
exhausted

Tom sounded exhausted. - Tom çok yorgun görünüyordu.

Tom felt exhausted after chopping wood all afternoon. - Tom tüm öğleden sonra odun yardıktan sonra yorgun hissetti.

yorgun
tired

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

Though I am tired, I will work hard. - Yorgun olmama rağmen sıkı çalışacağım.

yorgunluk nedir bilmeden
tirelessly
yorgunluk ve açlıktan bitkin
haggard
yorgunluk basmak
(fatigue) to set in
yorgunluk belirtisi
signs of tiredness
yorgunluk deney makinesi
fatigue testing machine
yorgunluk eğrisi
(Tıp) ergogram
yorgunluk kahvesi cup of coffee drunk
to revive one
yorgunluk çökmek
be tired (out)
yorgunluk çökmek
get bone-tired
yorgunluk çökmek
(fatigue) to set in
yorgunluk çökmek
be bone-tired
yorgunluk çökmek
(tiredness) set in
yorgun
forworn
yorgun
fatigued

Tom looked pale and fatigued. - Tom solgun ve yorgun görünüyordu.

As a result of always being hungry and fatigued, that dog finally died. - Her zaman aç ve yorgun olmanın sonucu olarak, o köpek sonunda öldü.

yorgun
{s} wan

Tom's muscles were tired and he wanted to get home and soak in a hot bath for a while. - Tom'un kasları çok yorgundu ve eve gitmek ve banyoda bir süre dinlenmek istedi.

Tom is kind of tired. He wants to go home. - Tom yorgun gibi, eve gitmek istiyor.

yorgun
worn

He was worn out when he got home. - O, eve vardığında yorgundu.

I found him worn out, old, and tired. - Onu yıpranmış eski ve yorgun buldum.

kronik yorgunluk sendromu
(Pisikoloji, Ruhbilim) chronic fatigue syndrome
yorgun
run-down
yorgun
(Konuşma Dili) clapped out
yorgun
weariful
yorgun
aweary
yorgun
exhaust

I often feel extremely exhausted. - Çoğunlukla oldukça yorgun hissederim.

Tom appears exhausted. - Tom yorgun görünüyor.

yorgun
done

I knew you were done. - Çok yorgun olduğunu biliyordum.

Tom is done for today. - Tom bugün için yorgun.

yorgun
(deyim) dead beat
yorgun
(deyim) fed up
yorgun
washed-out
yorgun
listless
yorgunluk atmak
relieve tiredness
yorgun
languorous
yorgun
run down
yorgun
dead tired

He came home dead tired. - O yorgun argın eve geldi.

I'm dead tired, I can't take one more step! - Ben yorgunluktan ölüyorum, bir adım daha atamam!

yorgun
shot
yorgun
strained
yorgun
all in
yorgun
harassed
yorgun
wearier
aşırı yorgunluk
over fatigue
aşırı yorgunluk
overstrain
yorgun
stale
yorgun
washed out
yorgun
tuckered out
yorgun
drawn
yorgun
whacked
yorgun
jaded
yorgun
off

Tom looked hot and tired, so I offered him a cold drink and told him to sit down and rest. - Tom hararetli ve yorgun görünüyordu, ona soğuk bir içecek teklif edip, oturup dinlenmesini söyledim.

Tom was really tired. He turned off the light at nine and was fast asleep within minutes. - Tom gerçekten yorgundu. O saat dokuzda ışığı kapadı ve birkaç dakika içinde hızla uykuya daldı.

yorgun
bushed
yorgun
all out
yorgun
toilworn
yorgun
tired, weary, beat, all in, jaded
yorgun
spent
yorgun
used up
yorgun
pooped out
yorgun
effete
yorgun
worn out

I found him worn out, old, and tired. - Onu yıpranmış eski ve yorgun buldum.

He was worn out when he got home. - O, eve vardığında yorgundu.

yorgun
worn to a frazzle
yorgun
rundown
yorgun
{s} pooped
yorgun
forspent
ısıl yorgunluk
(Fizik) thermal fatigue
Türkisch - Türkisch
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması: "Yorgunluktan ikimiz de pelteye döndük."- S. M. Alus
(Osmanlı Dönemi) LEFEF
eyne
(Osmanlı Dönemi) KESEL
(Osmanlı Dönemi) MELL
aras
(Osmanlı Dönemi) KELL
yorgunluk kahvesi
Dinlenmek amacıyla çalışmaya ara verildiğinde içilen kahve
Yorgun
(Osmanlı Dönemi) HATİL
yorgun
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan: "Gurbetten gelmişim yorgunum hancı / Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş."- B. S. Erdoğan
yorgun
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
Englisch - Türkisch

Definition von yorgunluk im Englisch Türkisch wörterbuch

yorgunluk verici
Tiring
yorgunluk
Favoriten