yetiştir

listen to the pronunciation of yetiştir
Türkisch - Englisch
bring up

How do you bring up your children? - Sen çocuklarını nasıl yetiştiriyorsun?

How does she bring up her children? - O, çocuklarını nasıl yetiştiriyor?

brought up

She brought up the three children alone. - O, üç çocuğu tek başına yetiştirdi.

Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband. - Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi.

{f} grown

Rice is grown in rainy regions. - Pirinç yağışlı bölgelerde yetiştirilir.

Tom has grown wheat for many years. - Tom yıllardır buğday yetiştirdi.

make grow
bring#up
yetiş
got on for
yetiş
get on for
yetiş
{f} overtaken
yetiş
overtook
yetiş
overtake

If you hurry, you will soon overtake her. - Eğer acele edersen yakında ona yetişirsin.

If you hurry, you will overtake him. - Acele edersen ona yetişirsin.

yetiş
catch up

I had to run to catch up with Tom. - Tom'a yetişmek için koşmak zorunda kaldım.

You walk on and I will catch up with you later. - Sen ilerle ve ben sana daha sonra yetişirim.

yetiş
grown at
yetiştir
Favoriten