yaygınlaşmak

listen to the pronunciation of yaygınlaşmak
Türkisch - Englisch
to become widespread
grow up
to become widespread; to become prevalent
pervade
yaygın
prevalent

Colds are prevalent this winter. - Soğuk algınlığı, bu kış yaygındır.

The patriarchal system has always been more prevalent. - Ataerkil sistem her zaman daha yaygın olmuştur.

yaygın
{s} widespread

This type of discrimination isn't very widespread in our country. - Ülkemizde bu tür bir ayrımcılık çok yaygın değildir.

There was widespread panic after the earthquake. - Depremden sonra yaygın bir panik vardı.

yaygın
{s} extensive
yaygın
common

In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash. - ABD'de, insanların nakit ödeme yerine bir çek yazmaları yaygındır.

While some private and church schools in America have uniforms, they are not common. - Amerika'daki kilise okullarının ve bazı özel okulların üniforması vardır, onlar yaygın değildir.

yaygın
pervasive

Cares and worries were pervasive in her mind. - Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındı.

That kind of thinking is pervasive. - O tür düşünme yaygındır.

yaygın
{s} wide

There was widespread panic after the earthquake. - Depremden sonra yaygın bir panik vardı.

This magazine circulates widely. - Bu dergi yaygın olarak dolaşır.

yaygın
epidemic
yaygınlaşma
proliferation
yaygın
rampant

Starvation and disease were rampant among the lowest classes. - Açlık ve hastalık en alt sınıflar arasında yaygındır.

yaygın
endemic
yaygın
general
yaygın
worldwide
yaygın
spread
yaygın
pandemic
yaygın
patulous
yaygın
popular

Shark fin soup is very popular in China. - Köpek balığı süzgeci çorbası Çin'de çok yaygındır.

Contrary to popular belief, Tom isn't that naive. - Yaygın görüşün aksine, Tom o kadar da saf değildir.

yaygın
universal
yaygın
catholic
yaygın
widely distributed
yaygın
current

The old belief is still widely current. - Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir.

yaygın
diffusive
yaygın
far-flung
yaygın
frequent

Although in common usage, this word is frequently mispronounced. - Yaygın kullanımına rağmen, bu sözcük sık sık yanlış telaffuz edilir.

The third most frequent letter in Esperanto is e. - Esperantodaki en yaygın üçüncü harf e dir.

yaygın
familiar
yaygın
prevailing
Yaygın
a dime in a dozen

Earthquakes are like a dime in a dozen in Japan.

yaygın
regnant
yaygın
rife
yaygın
commonest
yaygın
expansive
yaygın
diffuse
yaygın
epidemical
yaygın
widespread, prevalent; common
yaygın
broad
yaygın
vernacular
yaygın
subtile
yaygın
disseminated
yaygın
(Anatomi) diffus
yaygın
far flung
yaygın
farflung
Türkisch - Türkisch
Yaygın duruma gelmek, yayılmak
yaygın
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Çoğu kimselerde görülen, beğenilen, sevilen: "Yaygın bir kültürü ve her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner
yaygın
Sınırı genişlemiş: "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir."- Anayasa
yaygın
Sınırı genişlemiş
yaygın
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
yaygın
Çoğu kimselerde görülen, beğenilen, sevilen
yaygınlaşma
Yaygınlaşmak işi
yaygınlaşmak
Favoriten