yahudi

listen to the pronunciation of yahudi
Türkisch - Englisch
Jew

When were Jews first sent to the concentration camps? - Yahudiler toplama kamplarına ilk ne zaman gönderilmişlerdi?

He was happy being a Jew. - O, bir Yahudi olmaktan mutluydu.

Jewish

He's a Jewish American. - O Amerikalı bir Yahudi.

Dustin Moskovitz is a Jewish entrepreneur. He is one of the co-founders of Facebook. - Dustin Moskovitz, Yahudi bir girişimcidir. O, Facebook'un kurucularından biridir.

israelite
Hebrew

Psalms come from the Hebrew tradition. - Mezmurlar Yahudi geleneğinden geliyorlar.

Lots of religious songs in Ladino are translations from Hebrew. - Birçok Yahudice dinî şarkı İbranice'den çeviridir.

Jew; Jewish
kike
Levite
Yid
sheeny
Semite
judaeo
yahudi inançlarına uygun hazırlanan
kosher
yahudi soykırımı
holocost
yahudi (kötü)
(Argo) sheeny
yahudi aleyhtarlığı
antisemitism
yahudi almancası
yiddish
yahudi baklası
(Botanik, Bitkibilim) lupinus
yahudi cemaati
(Politika, Siyaset) jewish community
yahudi halk
jewry
yahudi ispanyolcası
ladino
yahudi ispanyolcası
judeo-spanish
yahudi karşıtlığı
(Politika, Siyaset) anti semitism
yahudi mistisizmi
kaballah
yahudi olmayan
non-jewish
yahudi otu
(Botanik, Bitkibilim) goldenrod
yahudi simidi
(Gıda) bagel
yahudi soykırımı
(Tarih) pogrom
yahudi tapınağı
Jewish temple
Yahudi düşmanlığı
anti-Semitism
Yahudi düşmanı
anti-Semite
Yahudi küçük peygamberi
Zephaniah
Yahudi otu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) [syn.: Yahudi otu, hakiki altın başak] goldenrod
Yahudi pazarlığı
hard bargaining
Yahudi züğürtleyince eski defterleri karıştırır
(Atasözü) 1. When you're in need of money you try to collect your old debts. 2. When you've come down in the world you like to remember former glories
yahudi aileler
jewish families
yahudi alemi
world Jewry
yahudi aleyhtarlığı
anti Semitism
yahudi aleyhtarı
anti Semite
yahudi aleyhtarı
jew-baiting
yahudi aleyhtarı
anti semitic
yahudi din adamı
rabbi
yahudi dini
jewish religion
yahudi draması
jewish drama
yahudi edebiyatı
jewish literature
yahudi erkekler
jewish men
yahudi gösteri sanatçıları
jewish entertainers
yahudi halk edebiyatı
jewish folk literature
yahudi kadın
jewess
yahudi kız
jewess
yahudi mahallesi
ghetto
yahudi mahallesi
Jewry
yahudi muskası
phylactery
yahudi olmayan
gentile
yahudi olmayan erkek
shegetz
yahudi olmayan kimse
goy
yahudi olmayan kişi
gentile
yahudi olmayanlar
goyim
yahudi olmayanlar
goyish
yahudi restoranı
kosher restaurant
yahudi romanı
jewish fiction
yahudi sorunu
jewish question
yahudi tacizi
jew-bashing
yahudi takvimi
jewish calendar
yahudi takviminin yedinci ayı
aviv
yahudi yazarlar
jewish authors
yahudi yaşam tarzı
jewish way of life
yahudi yeni yılı
jewish new year
yahudi-arap ilişkileri
jewish-arab relations
yahudiler
jews

There were Jews in Arab countries before the partition of Palestine. - Arap ülkelerinde Filistin'in bölünmesinden önce Yahudiler vardı.

Jews fled the Spanish Inquisition and took shelter in Ottoman Empire in the fifteenth century. - Yahudiler, İspanyol Engizisyonundan kaçtılar ve onbeşinci asırda Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar.

yahudiler
Jewry
Yahudiler
(ıncil) Circumcision
korkak yahudi/karga
(Konuşma Dili) fraidy-cat, scaredy-cat
sürgünden sonra dağılmış yahudi
Diaspora
Türkisch - Türkisch
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
Musa dinine bağlı olan kimse, Musevi
(Osmanlı Dönemi) CAHÛD
Çıfıt
YAHUDİ
(Osmanlı Dönemi) Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî. (Bak: İsrail)Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.(Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa'y ü ameli, sermaye ile mübareze ettirip, fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzâaf riba yapıp banka
Yahudi Almancası
Almanya'dan çıkarılan Yahudi çocuklarının konuştuğu Almanca, Yiddiş
Yahudi Arapçası
Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin konuşup yazdıkları bozuk Arapça
Yahudi baklası
Termiye
Yahudi ebegümeci
Mühliye
Yahudi pazarlığı
Alıcının bir şeyi çok ucuza almak, satıcının çok pahalıya satmak için yaptıkları sıkı pazarlık
Yahudi takvimi
Yahudilerin kullandığı takvim
Yahudi tapınağı
Sinagog
Yahudiler
(Osmanlı Dönemi) Yehud
yahudi
Favoriten