yıkıcı

listen to the pronunciation of yıkıcı
Türkisch - Englisch
devastating

Pollution is bringing devastating consequences for the regional ecosystem. - Kirliliğin bölgenin ekosistemine yıkıcı sonuçları oluyor.

A devastating earthquake hit the state capital. - Yıkıcı bir deprem eyalet başkenti vurdu.

destructive

Hurricanes are very destructive. - Kasırgalar çok yıkıcıdırlar.

Jealousy is one of the most destructive of all human emotions. - Kıskançlık tüm insan duygularının en yıkıcı olanlarından biridir.

disruptive

Working shifts can be extremely disruptive to family life. - Çalışma vardiyaları aile hayatı için son derece yıkıcı olabilir.

catastrophic
knockout
wrecker
deathful
defacer
tyrant
subversion
wreckful
overpowering
destructor
wrackful
(İnşaat) demolisher
knacker
subverter
depredatory
destroyer
wrecker, person who wrecks buildings (for a living)
sledgehammer
ruinous
subversive
baneful
destructive, devastating; very detrimental to
shattering
destructive, devastating; subversive; knacker yıkmacı
devastative
unconstructive
truculent
internecine
vandal
yıkıcı etki
ravage
yıkıcı bir şekilde
destructively
yıkıcı metabolizma
(Gıda) catabolism
yıkıcı aktivite
subversive activity
yıkıcı bir biçimde
destroyingly
yıkıcı damping
(Ticaret) predatory dumping
yıkıcı damping
(Ticaret) destructive dumping
yıkıcı darbe
squelcher
yıkıcı deprem
(Çevre) destructive earthquake
yıkıcı eylemler
acts of vandalism
yıkıcı güç
maelstrom
yıkıcı hedefler
(Askeri) divisive objectives
yıkıcı kenar
(Jeoloji) destructive margin
yıkıcı olmak
be destructive of
yıkıcı olmayan denetleme
(İnşaat) nondestructive inspection
yıkıcı siyaset
(Politika, Siyaset) disastrous policy
yıkıcı siyasi faaliyet
(Askeri) subversive political action
savaşın yıkıcı tarafları
dogs of war
yaygın ve yıkıcı örgüt
octopus
Türkisch - Türkisch
Bir şeyin zarar görmesine, bozulmasına, yok olmasına, ortadan kalkmasına yol açan, tahripkâr: "O yıkıcı bozgunun sebeplerini öğrenmeye büyük önem verdi."- F. R. Atay
Biz onlar içinde yaşayamaz olduk, alıcı çıkınca yıkıcılara sattık."- H. C. Yalçın
Yıkmacı: "Eski evlerimiz yandı, yıkıldı
Yıkmacı
Bir şeyin zarar görmesine, bozulmasına, yok olmasına, ortadan kalkmasına yol açan, tahripkâr
YIKICI
(Hukuk) Tahripkar;mevcut bir yapıyı yıkmaya çalışan
yıkıcı
Favoriten