subversive

listen to the pronunciation of subversive
Englisch - Türkisch
{s} yıkıcı
devirmeyi tasarlayan
baltalayıcı
(iktidardakileri) devirmeyi tasarlayan
{s} (insanların güvenini/inancını sarsarak) (devleti/bir kurumu) çökerten/yıkan
{s} tahrip edici
{s} huzur bozucu

Şarkı sözleri yeterince masum görünüyor fakat onları yakından dinlersen onların gerçekten ne kadar huzur bozucu olduğunu fark edersin. - The lyrics seem innocent enough, but if you listen to them closely, you'll realize how subversive they really are.

subversive activity
yıkıcı aktivite
subversive activity
(Askeri) YIKICI FAALİYETLER: Görev başındaki hükümetlerin kuvvet kullanılarak veya zor yoluyla devrilmesini savunan birey, grup veya teşkilata yardım eden ve moralmen destekleyen kimselere yıkıcı ve içinde bulundukları faaliyetlere de yıkıcı faaliyet denir. Hükümet menfaatlerine zararlı olmak için yapılan ve hıyanet, fitne ve casusluk kategorisi dışında kalan tüm amaçlı faaliyetler yıkıcı faaliyetler kategorisinde mütalaa edilirler
subversive political action
(Askeri) yıkıcı siyasi faaliyet
subversive political action
(Askeri) YIKICI SİYASİ FAALİYET: Diğer bir hükümetin karar ve hareketleri üzerinde etkili olacak mevkilerdeki kişi veya gruplara hükmederek, bunları etkileyerek veya değiştirerek belirli siyasi hedeflere ulaşmak amacıyla tasarlanmış bir dizi planlı faaliyet
subversiveness
yıkıcılık
subversively
huzur bozucu bir şekilde
subversively
yıkıcı bir şekilde
Englisch - Englisch
Intending to subvert, overturn or undermine a government or authority
a radical supporter of political or social revolution
{a} tending to overturn or ruin
{i} one who promotes subversion and destruction, one who undermines, one who overthrows
{s} promoting subversion and destruction, tending to undermine
in opposition to a civil authority or government
Subversives are people who attempt to weaken or destroy a political system or government. Agents regularly rounded up suspected subversives. subversive ideas, activities etc are secret and intended to damage or destroy a government or an established system. someone who secretly tries to damage or destroy the government or an established system
Tending to subvert; having a tendency to overthrow and ruin
Something that is subversive is intended to weaken or destroy a political system or government. This courageous and subversive movie has attracted widespread critical support
subversive action
destructive action, action whose goal is to undermine authority
subversive elements
destructive elements, elements whose goals are to undermine authority
subversively
In a subversive manner
subversively
in a subversive manner, destructively, seditiously
subversiveness
The property of being subversive
subversiveness
disloyalty by virtue of subversive behavior
subversives
plural of subversive
subversive
Favoriten