disruptive

listen to the pronunciation of disruptive
Englisch - Türkisch
yıkıcı

Çalışma vardiyaları aile hayatı için son derece yıkıcı olabilir. - Working shifts can be extremely disruptive to family life.

{s} karışıklığa/kargaşaya yol açan
{s} işleri aksatan
bölücü
birliği bozan
kargaşaya yol açan
bozucu
{s} parçalayıcı
karıştırıcı
(Tıp) Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı
{s} aksatan
disruptive discharge
bozulma boşalması
disruptive explosive
güçlü patlayıcı
disruptive voltage
bozulma gerilimi
disruptive discharge
(Otomotiv) geçici boşalma
disruptive pattern
(Askeri) ENGELLEYİCİ DÜZENLEMELER: Bir gözetlemede düzensiz şekilde renklendirilmiş şekillerin bir cisim üstüne tatbik edildiğinde kamuflajını arttıran uygun bir düzenleme
disruptive tension
(Elektrik, Elektronik) bozucu gerilim
disruptively
bozucu bir şekilde
disruptively
karıştırıcı bir şekilde
Englisch - Englisch
Causing disrupt or unrest

He has tendencies to exhibit disruptive behaviour.

Causing, or tending to cause, disruption; caused by disruption; breaking through; bursting; as, the disruptive discharge of an electrical battery
To be disruptive means to prevent something from continuing or operating in a normal way. Alcohol can produce violent, disruptive behavior. causing problems and preventing something from continuing in its usual way disruptive to
characterized by unrest or disorder or insubordination; "effects of the struggle will be violent and disruptive"; "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous years of his administration"; "a turbulent and unruly childhood"
{s} upsetting; disturbing; divisive
ruptive
disruptive child
badly behaved child, unruly child
disruptive technology
A disruptive technology is a new technology, such as computers and the Internet, which has a rapid and major effect on technologies that existed before. the other great disruptive technologies of the 20th century, such as electricity, the telephone and the car
disruptively
in an upsetting manner; in a disturbing manner; divisively
disruptively
In a disruptive manner
disruptive
Favoriten