subversion

listen to the pronunciation of subversion
Englisch - Türkisch
(Askeri) YIKICILIK (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, ABD SAVUNMA KURULU): Bir rejimin askeri, ekonomik, psikolojik ve politik gücünü veya moralini içten yıkmak üzere tasarlanmış hareketler. Ayrıca bakınız: "unconventional warfare"
yıkıcılık
(Askeri) (NATO) YIKICILIK: Bir ülke vatandaşlarının moralini, bağlılığını ve güvenilirliğini içten yıkarak o ülkenin askeri, ekonomik veya politik gücünü azaltmak üzere tasarlanmış hareketler
yıkma
tahrip
son verme
altüst eden
{i} hükümeti devirme
{i} altüst etme
ifsat
{i} harap olma
yıkıcı
{i} (insanların güvenini/inancını sarsarak) (devleti/bir kurumu) çökertme/yıkma
subversivetahrip edici
{i} yıkılma
devrilme
yıkım
bozulma
subversion of dod personnel
(Askeri) ABD SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YIKICI FAALİYETLER: ABD Savunma Bakanlığının askeri veya sivil personelinin bağlılığını, morallerini veya disiplinini içten yıkmak için tasarlanmış hareketler
subversive
{s} yıkıcı
subversive
baltalayıcı
subversive
devirmeyi tasarlayan
subversive
(iktidardakileri) devirmeyi tasarlayan
subversiveness
yıkıcılık
TBD
(Askeri) belirlenecek (to be determined)
communal subversion
(Politika, Siyaset) toplumsal bölünme
subversive
{s} (insanların güvenini/inancını sarsarak) (devleti/bir kurumu) çökerten/yıkan
subversive
{s} huzur bozucu

Şarkı sözleri yeterince masum görünüyor fakat onları yakından dinlersen onların gerçekten ne kadar huzur bozucu olduğunu fark edersin. - The lyrics seem innocent enough, but if you listen to them closely, you'll realize how subversive they really are.

subversive
tahrip edici
subversively
huzur bozucu bir şekilde
subversively
yıkıcı bir şekilde
Englisch - Englisch
the act of subverting or the condition of being subverted
a systematic attempt to overthrow a government by working from within; undermining
to be subversive
an overthrow, as from the foundation
{n} an overthrow, ruin, destruction
the act of subverting; as overthrowing or destroying a legally constituted government
{i} overthrow, sedition, subversion, systematic undermining of a government secretly from within; state of being overthrown
The act of overturning, or the state of being overturned; entire overthrow; an overthrow from the foundation; utter ruin; destruction; as, the subversion of a government; the subversion of despotic power; the subversion of the constitution
TBD
Occurs when an intruder modifies the operation of the intrusion detector to force false negatives to occur
destroying someone's (or some group's) honesty or loyalty; undermining moral integrity; "corruption of a minor"; "the big city's subversion of rural innocence"
Subversion is the attempt to weaken or destroy a political system or a government. He was arrested in parliament on charges of subversion for organizing the demonstration. secret activities that are intended to damage or destroy the power or influence of a government or established system
subversive
Intending to subvert, overturn or undermine a government or authority
subversive
a radical supporter of political or social revolution
subversive
{a} tending to overturn or ruin
subversive
{s} promoting subversion and destruction, tending to undermine
subversive
in opposition to a civil authority or government
subversive
Subversives are people who attempt to weaken or destroy a political system or government. Agents regularly rounded up suspected subversives. subversive ideas, activities etc are secret and intended to damage or destroy a government or an established system. someone who secretly tries to damage or destroy the government or an established system
subversive
{i} one who promotes subversion and destruction, one who undermines, one who overthrows
subversive
Something that is subversive is intended to weaken or destroy a political system or government. This courageous and subversive movie has attracted widespread critical support
subversive
Tending to subvert; having a tendency to overthrow and ruin
subversively
In a subversive manner
subversively
in a subversive manner, destructively, seditiously
subversiveness
The property of being subversive
subversiveness
disloyalty by virtue of subversive behavior
subversives
plural of subversive
subversion

  Silbentrennung

  sub·ver·sion

  Türkische aussprache

  sıbvırjın

  Aussprache

  /səbˈvərᴢʜən/ /səbˈvɜrʒən/

  Etymologie

  [ s&b-'v&r-zh&n, -sh ] (noun.) 14th century. From Old French subversion.

  Wort des Tages

  internuncio
Favoriten