world health organisation, a branch of the united nations

listen to the pronunciation of world health organisation, a branch of the united nations
Englisch - Türkisch

Definition von world health organisation, a branch of the united nations im Englisch Türkisch wörterbuch

who
kim

Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et. - Give help to anyone who needs it.

Bunlar kimin kitapları? - Whose books are these?

who
kime

Tom artık kime güvenebileceğini bilmiyor. - Tom doesn't know who he can trust anymore.

Seçimde kime oy verdin? - Whom did you vote for in the election?

who
whose kimin
who
whom kimi
who
World Health Organization Dünya Sağlık
who
There is one man to whom I can trust a fortuna Paramı güvenerek bırakabileceğim bir adamHe is the one from whom you can get the answer Cevabı öğrenebileceğiniz kişi odur
who
kim: Who are you? Kimsiniz? "Who went to the party?" "Deniz and Yeliz went to the party." "Partiye kimler gitti?" "Partiye Deniz ve
who
-en
who
-an
who
dünya sağlık komitesi
who
-dığı
who
ki ona
who
-diği
who
ki onu

Dün Yamada'ya rastladım, ki onu yıllardır görmemiştim. - Yesterday I ran into Yamada, whom I hadn't seen in years.

O kadar sisliydi ki onun kim olduğunu söyleyemedim. - It was so foggy I couldn't tell who it was.

who
{z} 1. kim: Who are you? Kimsiniz? "Who went to the party?" "Deniz and Yeliz went to the party." "Partiye kimler gitti?" "Partiye Deniz ve
Englisch - Englisch
who
world health organisation, a branch of the united nations
Favoriten