ki ona

listen to the pronunciation of ki ona
Türkisch - Englisch
which
who
that

Tom said that he thought Mary knew where John had found the key she'd lost. - Tom dedi ki ona göre Mary, kaybettiği anahtarı John'un nerede bulduğunu biliyormuş.

He ran so fast that we couldn't catch up with him. - O kadar hızlı koştu ki ona yetişemedik.

ki o
who
ki o
that

I regret to say that he is ill in bed. - Ne yazık ki o yatakta hastaydı.

My father is so old that he can't work. - Babam o kadar yaşlıdır ki o çalışamaz.

ki o
which

The number of words that a language has is finite but the number of sentences is infinite, which is quite interesting. You can make countless numbers of sentences. - Bir dilin sahip olduğu kelimelerin sayısı sonludur, ama cümlelerin sayısı sonsuzdur, ki o oldukça ilginçtir. Sayısız cümle yapabilirsiniz.

Pride tends to develop into hubris, which is close kin to madness. - Gurur, kibre dönme eğilimindedir; ki o da deliliğin yakın akrabasıdır.

ki ona
Favoriten