with it

listen to the pronunciation of with it
Englisch - Türkisch
uyanık
moda
argo çok moda
zamane
canlı
with me
yanımda

Benim yanımda şemsiyem vardı fakat arkadaşımın yoktu. - I had an umbrella with me but my friend did not.

Yanımda neredeyse hiç param yok. - I have hardly any money with me.

with me
benim açımdan
with me
benimle beraber
with me
benle
with me
benimle birlikte
with that
bunun üzerine

Bunun üzerine Tom'a yardım edemeyiz. - We can't help Tom with that.

with this
hemen ardından
with this
bu durum karşısında
with this
hal böyle iken
with this
hal böyleyken
with us
bizimle beraber
with us
bizimle

Eğer Allah bizimleyse, sonra kim bize karşı çıkabilir? - If God is with us, then who can be against us?

Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum. - In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us.

with us
bizimle birlikte
with us
bizle
with you
seninle birlikte
with you
senle
with you
sizinle beraber
with you
seninle beraber
with you
seninle

Seninle seyahat etmek istiyorum. - I want to travel with you.

Seninle yaşamaktan hoşlanıyorum. - I like living with you.

with you
sizle
with you
sizinle birlikte
with him
onunla

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Onunla sinemaya gitmeye çekindim. - I hesitated to go to the movie with him.

with me
benimle

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

Benimle dans etmek ister misin? - Would you like to dance with me?

with them
onlarla
with you
sizinle

Bu bağlamda, ben tamamen sizinle aynı fikirdeyim. - In that respect, I agree with you completely.

Sizinle yaşamayı seviyorum. - I love living with you.

with her
onu
with his
ile yaptığı
be with it
{k} çağın hiç gerisinde kalmamak; çağı yakalamak
be with it
(deyim) neyin ne olduğunu bilmek
with that
onu söyledikten sonra; onu yaptıktan sonra
with this
bununla

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

Ben bununla ilgilenmiyorum. - I am not concerned with this.

Englisch - Englisch
Attentive

Jack is sick today and doesn't really seem with it.

Aware of current trends and fashions
If someone is not with it, they do not feel alert and therefore fail to understand things. She wasn't really with it. She hadn't taken in the practical consequences
If you say that someone is with it, you mean that they are fashionable or know about new things, especially in culture
up-to-date on current fashion and trends
With this
herewith
with that
therewith
with-it
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique"
with-it
fashionable and modern in the way that you dress, think etc = trendy with it with
with-it
having the shrewd resourcefulness needed to survive in an urban environment
with it
Favoriten