weak minded

listen to the pronunciation of weak minded
Englisch - Türkisch
iradesiz
zayıf karakterli
foolish
{s} aptalca

İstasyona kolayca yürüyebilirken bir taksiye binmek aptalca. - It's foolish taking a taxi when you can easily walk to the station.

Hayatın pahasına niçin öyle aptalca bir şey yaptın? - Why did you do such a foolish thing at the risk of your life?

foolish
{s} ahmak

O ne kadar ahmak olduğunu düşündü. - He thought how foolish he had been.

O Tom'un ahmaklığıydı. - That was foolish of Tom.

foolish
{s} akılsız

Ona inanacak kadar akılsızdım. - I was foolish enough to believe him.

foolish
{s} aptal

Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin. - You've acted foolishly and you will pay for it.

Onlar birbirlerini aptal göstermeye çalıştılar. - They tried to make each other look foolish.

foolish
{s} sersem
foolish
enayice
foolish
{s} ahmak, budala, aptal (kimse); ahmakça, budalaca, aptalca (şey)
foolish
akılsız mantıksız
foolish
saloz
foolish
ahmakça

Tom ahmakça bir şey yapmış. - Tom has done something foolish.

foolish
absürd
foolish
habeci
foolish
abes
foolish
saçma

Yeniden ödeyerek saçmalık etti. - It is foolish of him to pay for it again.

Nasıl böyle saçma bir hata yapabilirsin? - How could you make such a foolish mistake?

foolish
budalaca
foolish
saçma sapan
foolish
boş laf
foolish
(sıfat) aptal, sersem, enayi, akılsız, ahmak, aptalca, saçma, gülünç
foolish
foolishness enayilik
weakminded
iradesiz
weakminded
aklı zayıf
Englisch - Englisch
of low intelligence (Offensive); easily convinced, persuaded without difficulty; foolish
mentally deficient
lacking judgement
foolish
showing little intelligence, or easily persuaded
weakminded
Having a weak mind, either naturally or by reason of disease; feebleminded; foolish; idiotic
weak minded
Favoriten