used as an abbreviation to refer to items with names containing secondary

listen to the pronunciation of used as an abbreviation to refer to items with names containing secondary
Englisch - Türkisch

Definition von used as an abbreviation to refer to items with names containing secondary im Englisch Türkisch wörterbuch

secondary
{s} ikincil

Bu problem sadece ikincil derecede önemli. - This problem is only of secondary importance.

Teleskopların birincil ve ikincil aynası vardır. - Telescopes have a primary and a secondary mirror.

secondary
{s} tâli
secondary
ikinci derecede olan
secondary
(Biyoloji) sekonder
secondary
{i} uydu
secondary
evvelce teşekkül etmiş kaya içinde toplanan taş veya maden kabilinden
secondary
elek
secondary
(sıfat) ikinci, orta, orta dereceli, ikinci derecede, ikincil, ikinci dereceli, önemsiz, ara (renk), tâli
secondary
{i} ikinci dereceli şey
secondary
{i} sekonder devre
secondary
{s} orta

O sadece ortaokula devam etti. - He attended only secondary school.

1873 yılında bütün ailesiyle birlikte Varşova'ya taşındı ve o zamandan sonra Veteriner Enstitüsü ve bir ortaokulda Almanca dersi verdi. - In 1873 he moved to Warsaw with his whole family, and from that time taught German at the Veterinary Institute and at a secondary school.

secondary
{s} ikinci derecede

On iki rengin bir toplamı için üç ana renk ve dokuz ikinci derecede renk vardır. - There are three primary colours and nine secondary colours for a total of twelve colours.

secondary
delege
secondary
kuş kanadının ikinci mafsalındaki tüy
secondary
{s} ara (renk)
secondary
{s} orta dereceli
Englisch - Englisch
secondary
used as an abbreviation to refer to items with names containing secondary

  Silbentrennung

  used as an ab·bre·vi·a·tion to refer to items with names containing sec·ond·a·ry

  Türkische aussprache

  yuzd äz ın ıbrivieyşın tı rıfır tı aytımz wîdh neymz kınteynîng sekınderi

  Aussprache

  /ˈyo͞ozd ˈaz ən əˌbrēvēˈāsʜən tə rəˈfər tə ˈītəmz wəᴛʜ ˈnāmz kənˈtānəɴɢ ˈsekənˌderē/ /ˈjuːzd ˈæz ən əˌbriːviːˈeɪʃən tə rəˈfɜr tə ˈaɪtəmz wɪð ˈneɪmz kənˈteɪnɪŋ ˈsɛkənˌdɛriː/

  Wort des Tages

  motile
Favoriten