delege

listen to the pronunciation of delege
Türkisch - Englisch
(Hukuk) delegate

Finally, the delegates voted. - Son olarak, delegeler oy kullandı.

The delegates voted on the issue. - Delegeler konuyla ilgili oy kullandı.

commissioner
secondary
deputy
envoy
delegate, representative
slang dope, fool
{i} negotiator

He seems like a softy on the surface, but at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator. - Dış görünüşte bir sümsük gibi görünüyor. Fakat özünde onu zorlu bir delege yapan sağlam bir iradesi var.

{i} delegete
delege olarak göndermek
delegate
delege atama
delegation
delege atamak
delegate
delege olarak atanabilir
delegable
delege olarak atanma
delegacy
delege olarak yetkilendirmek
delegate
delege oyunun temsil ettiği grup kadar sayılması
card vote
delege yardımcısı
commissary
daimi delege
permanent delegate
delegeler
{i} deputation
Türkisch - Türkisch
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas: "Avrupa'da toplanıp, konuşup dağılan milletlerarası konferanslara delege olarak gönderilmiştir."- H. E. Adıvar
murahhas
delege
Favoriten