uydu

listen to the pronunciation of uydu
Türkisch - Englisch
satellite

Later the personal guards of kings were called satellites. - Daha sonra kralların kişisel muhafızlarına uydular deniyordu.

The ESA put a satellite into orbit. - ESA yörüngeye bir uydu yerleştirdi.

secondary
(Havacılık) bird
(Askeri) satallite
(Dilbilim) valency
secondary planet
minion
moon

The satellite is in orbit around the moon. - Uydu, ay etrafında yörüngede.

The earth's moon is a natural satellite. - Dünyanın ayı doğal bir uydudur.

satelite
uydu alıcı-vericisi
transponder
uydu alıcısı
satellite receiver
uydu anteni
satellite dish
uydu bağlağı
satellite relay
uydu devlet
satellite
uydu dişli
(Otomotiv) planetary gear
uydu görüntüleri
(Meteoroloji) satellite pictures
uydu görüntüsü
(Madencilik) satellite image
uydu haberleşme sistemi
(Askeri) satellite communication system
uydu iletişim dizgesi
satellite communication system
uydu işletmeler
satellite operations
uydu rölesi
(Bilgisayar,Teknik) satellite relay
uydu seyir sistemi
(Askeri) satellite navigation
uydu sistemleri
satellite systems
uydu verileri
satellite data
uydu yayınları
(Politika, Siyaset) satellite broadcasting
uydu yer bağı
downlink
uydu yöngüdüm sistemi
satellite navigation system
uydu-yer bağı
(Bilgisayar) downlink
uydu telefonu
(Teknoloji) Satellite phone
Uydu Muhaberesi Veritabanı
(Askeri) Satellite Communications Database
uydu alçak irtifa uçuşu
(Askeri) satelloid flight
uydu anten
satellite dish
uydu aracı
(Askeri) satellite vehicle
uydu bağlantılı
spaceborne
uydu bağlantısı
satellite connection
uydu bilet yazıcısı
satellite ticket printer
uydu bilgisayar
satellite computer
uydu bilgisayar sistemi
master slave system
uydu devlet
satellite state, satellite
uydu devlet pol
satellite state
uydu dişli
epicyclic gear
uydu erişim talebi; arama ve kurtarma; özel erişim ihtiyacı; suni açıklıklı (ant
(Askeri) satellite access request; search and rescue; special access requirement; synthetic aperture radar
uydu erken uyarı sistemi
(Askeri) satellite early warning system
uydu fotoğrafçılığı
satellite photography
uydu fotoğrafı
satellite picture
uydu gönderme hattı
(Askeri) up link
uydu gözlem
satellite observation
uydu gözlemleme
(Askeri) satellite observation
uydu güverte veri işleme
(Telekom) on-board data handling
uydu hız vektörü
(Telekom) satellite velocity vector
uydu ile haberleşme
satcom-satellite communication
uydu ile haberleşme
satellite communitation
uydu ile yapılan
spaceborne
uydu iletişimi
satellite communications
uydu işlemci
satellite processor
uydu jeodezisi
satellite geodesy
uydu kapsülü
space capsule
uydu kent
satellite town
uydu keşfi
(Askeri) satellite reconnaissance
uydu kullanımı
satellite applications
uydu lazer konumlayıcısı
satellite laser ranging
uydu lazer muhaberesi; tek hat konsepri
(Askeri) satellite laser communications; single line concept
uydu merkezi
(Askeri) satellite center
uydu muhaberesi
(Askeri) satellite communications
uydu muhaberesi sistem uzmanı
(Askeri) satellite communications (SATCOM) systems expert
uydu santral
satellite exchange
uydu savunması
(Askeri) satellite defence
uydu sesi
(Bilgisayar) satellite audio
uydu tahrip füzesi
(Askeri) antisatellite missile
uydu televizyon
satellite television
uydu televizyonu
satellite television
uydu veri birimi
(Havacılık) satellite data unit
uydu veri linki standartları
(Askeri) satellite data link standards
uydu vericisi
satellite transmitter
uydu yarıçap vektörü
(Telekom) satellite radius vector
uydu yayını
satellite transmission
uydu yazıcı mahalli
satellite printer location
uydu yer bağlantı sistemi
(Askeri) satellite ground link system
uydu yer istasyonu
satellite earth station
uydu yer terminali
(Askeri) satellite ground terminal
uydu-yer iletimi
downlink transmission
uydu; emniyet alarm ekibi
(Askeri) satellite; security alert team
mikro-uydu
(Denizbilim) microsatellite
Avrupa Birliği Uydu Merkezi
(Hukuk) European Union Satellite Centre
Deniz Kuvvetleri Geliştirilmiş Uydu Görüntüleme Sistemi
(Askeri) Navy Satellite Display System-Enhanced
Küresel Uydu Muhabere Destek Merkezi
(Askeri) Global Satellite Communications Support Center
Savunma Bakanlığı Meteoroloji Uydu Programı
(Askeri) Defense Meteorological Satellite Program
Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi
(Askeri) Defense Satellite Communications System
Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi harekatlar merkezi
(Askeri) Defense Satellite Communications System operations center
Savunma Bakanlığı Uydu Programı; Savunma Bakanlığı Destek Programı
(Askeri) Defense Satellite Program; Defense Support Program
acil durumdaki gemileri aramak için yapılmış uzay sistemi (Rus Uydu Sistemi)
(Askeri) cosmicheskaya sistyema poiska avariynch sudov - space system for search of distressed vessels (Russian satellite system)
aktif uydu
active satellite
arama ve kurtarma uydu yardımıyla takip
(Askeri) search and rescue satellite-aided tracking
askeri uydu haberleşmesi
(Askeri) military satellite communications
birleştirilmiş uydu muhabere (SATCOM) veritabanı
(Askeri) integrated satellite communications (SATCOM) database
bu bana tam uydu
It fits well
bölge uydu muhaberesi (SATCOM) destek merkezi; bölge uydu destek hücresi; bölge
(Askeri) regional satellite communications (SATCOM) support center; regional satellite support cell; regional signals intelligence (SIGINT) support center (NSA); regional space support center
casus uydu
spy satellite
donanma uydu (FLTSAT) çok yüksek frekans (EHF) paketi
(Askeri) fleet satellite (FLTSAT) extremely high frequency (EHF) package
donanma uydu muhaberesi
(Askeri) fleet satellite communications
elektron uydu
electron satellite
harita destek dairesi; deniz emniyet subayı/dairesi; askeri uydu muhaberesi (MIL
(Askeri) map support office; marine safety office(r); military satellite communications (MILSATCOM) systems organization; mobilization staff officer
kiralanmış uydu
(Askeri) leased satellite
meteorolojik uydu
(Astronomi) meteorological satellite
mobil uydu
mobile satellite
müşterek askeri posta faaliyeti; müşterek askeri uydu muhabere (MILSATCOM) panel
(Askeri) joint military postal activity; joint military satellite communications (MILSATCOM) panel administrator
müşterek muhabere uydu merkezi
(Askeri) joint communications satellite center
müşterek uydu muhabere (SATCOM) paneli idarecisi
(Askeri) joint satellite communications (SATCOM) panel administrator
pasif uydu
passive satellite
senkron uydu
(Teknik,Televizyon) geostationary satellite
senkron uydu
synchronous satellite
taktik Otomatik Dijital Ağ uydu dengelemesi arayüzü aracı
(Askeri) tactical Automatic Digital Network (AUTODIN) satellite compensation interface device
taktik uydu
(Askeri) tactical satellite
taktik uydu muhabere işlemcisi
(Askeri) tactical satellite signal processor
teneke uydu
(Telekom) tin-sat
troposferik yayın (TROPO) uydu destek telsizi
(Askeri) tropospheric scatter (TROPO)-satellite support radio
uzaydan bilgi gönderen uydu
space probe
yansıtıcı uydu
passive satellite
yapay uydu
artificial satellite
yapma uydu
artificial satellite
çok yüksek frekans takip uydu sistemi
(Askeri) ultrahigh frequency (UHF) follow-on satellite system
çok yüksek frekans uydu muhaberesi
(Askeri) rapid ultrahigh frequency (UHF) satellite communications
çoklu erişimli ticari uydu
(Askeri) multiple access commercial satellite
Türkisch - Türkisch
Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
Türlü amaçlarla Yer'den fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek Yer çevresinde dolanan araç
Bir şeye bağımlılığı olan (kimse, devlet vb.)
Türlü amaçlarla Yer'den fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek Yer çevresinde dolanan aygıt
peyk

Merih'in iki peyki var. - Mars'ın iki uydusu var.

uydu kent
Ana kente bağlantılı olarak kurulan ve onun yükünü azaltmak amacıyla çevresinde oluşturulan yerleşim yeri
yapma uydu
Herhangi bir gezegenin çevresindeki bir yörüngeye yer yüzünden fırlatarak yerleştirilmiş insan yapısı nesne, sunî peyk
Englisch - Türkisch

Definition von uydu im Englisch Türkisch wörterbuch

downlink uydu
(Bilgisayar) yer bağı
uydu
Favoriten