uncommonly, rarely

listen to the pronunciation of uncommonly, rarely
Englisch - Türkisch

Definition von uncommonly, rarely im Englisch Türkisch wörterbuch

unusually
(zarf) olağandışı olarak
unusually
nadiren
unusually
alışılmamış bir biçimde
unusually
aşırı derecede

Bu hafta aşırı derecede sıcaktı. - It's been unusually warm this week.

Hava aşırı derecede soğuk. - The weather is unusually cold.

unusually
çok
unusually
ender olarak
unusually
olağandışı bir şekilde

Olağandışı bir şekilde ılıman bir kıştı. - It was an unusually mild winter.

unusually
olağandışı olarak

O, olağandışı olarak tutkun olmayan bir kişi olarak tanımlandı. - He was described as an unusually passionless person.

Englisch - Englisch
{a} unusually
uncommonly, rarely
Favoriten