tutti

listen to the pronunciation of tutti
Italienisch - Türkisch
şahsın
ferdin
ferdi
ferd
herkes

Başka herkes gece için evine gitti. - Tutti gli altri sono andati a casa per la notte.

Tüm hatalarına rağmen, herkes onu seviyor. - Nonostante tutti i suoi errori, tutti lo amano.

bütün

Bütün sınavlarını bitirdi. - Ha finito tutti gli esami.

Bütün kütüphane kitaplarını yıl sonundan önce getirmelisin. - Devi restituire tutti i libri della biblioteca entro la fine dell'anno.

hepsi
tüm

Biz tüm amaçlarımıza ulaştık. - Abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi.

Tüm hatalarına rağmen, herkes onu seviyor. - Nonostante tutti i suoi errori, tutti lo amano.

hepsinde
alayı
herkese

Aşk, harika bir duygu, herkese hayatında günün birinde gelir. - L'amore, un sentimento meraviglioso, arriva per tutti a un certo punto della vita.

bunların hepsi
herke
tümü
herkesin

Bu demek değildir ki çok az parayla geçinen insanları unuttum belli bir standartı herkesin yakalaması gerektiğini düşünüyorum ya siz? - Questo non vuol dire che ho dimenticato coloro che vivono con poco denaro, certamente penso che tutti dovrebbero acquisire un determinato standard, e lei?

Herkesin önünde birinin eşini öpmek bazı ülkelerde normal bir davranış olarak düşünülmektedir. - Baciare il proprio coniuge davanti a tutti è considerato un comportamento normale in alcuni paesi.

herkesi
butu
hepin
hepsinin
onların hepsi
hepsini

Bilim sorunların hepsini çözmeyecek. - La scienza non risolverà tutti i nostri problemi.

Tom'un o kadar çok arkadaşı var ki onların hepsinin isimlerini hatırlayamıyor. - Tom ha così tanti amici che non riesce a ricordare tutti i loro nomi.

bütünüyle
tumum
Türkisch - Türkisch
Konçertolarda ve koro seslerinde solo sesin yanında bulunan çalgı ve seslerin bütününe verilen ad
Bir orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm
Englisch - Türkisch
hep beraber
Italienisch - Englisch
all

We all know that no one is perfect. - Sappiamo tutti che nessuno è perfetto.

All the buses are full. - Tutti gli autobus sono pieni.

one and all
they all
everyone's
Englisch - Englisch
A passage in which all members of an orchestra are playing
All together. Indicates that the remainder of a group should join in playing after a solo or other passage with a reduced number of voices
all singing; opposite is solo
All A direction for the entire ensemble to sing or play simultaneously
All; a direction for all the singers or players to perform together
'all'- a direction for all performers to play together
tutti
Favoriten