trying on clothes to see whether they fit

listen to the pronunciation of trying on clothes to see whether they fit
Englisch - Englisch
fitting
trying on clothes to see whether they fit

  Silbentrennung

  try·ing on clothes to see wheth·er they fit

  Türkische aussprache

  trayng ôn klōz tı si hwedhır dhey fît

  Aussprache

  /ˈtrīɴɢ ˈôn ˈklōz tə ˈsē ˈhweᴛʜər ˈᴛʜā ˈfət/ /ˈtraɪŋ ˈɔːn ˈkloʊz tə ˈsiː ˈhwɛðɜr ˈðeɪ ˈfɪt/

  Wort des Tages

  guesstimate
Favoriten