toward the stern

listen to the pronunciation of toward the stern
Englisch - Türkisch

Definition von toward the stern im Englisch Türkisch wörterbuch

back
(Dilbilim) kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

back
sırtlamak
back
(Anatomi) omurga

Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur. - Invertebrates have no backbone or spinal column.

back
geçmişte

Mütevazı bir geçmişten geliyorum. - I come from a humble background.

Geçmişte lisede, her sabah altıda kalkardım. - Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning.

back
eski yerine
back
geriye doğru götürmek
back
arkaya götürmek
back
karşılığında
back
geçmişe

Tom geçmişe seyahat etti. - Tom traveled back in time.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

back
önceki

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm. - When did you return? I came back the day before yesterday.

towards the stern
doğru kıç
back
{f} geriye doğru sürmek
back
geriye

Aktris, sahne üzerinde geriye düştü. - The actress fell backward over the stage.

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

back
sırtına binmek güneşin aksi yönüne dönmek
back
önce

Sekizden önce geri döndü. - He came back before eight.

Onun öğle yemeğinden önce geri gelmesini bekliyorum. - I expect her to come back before lunch.

back
{s} eski tarihli
back
sözünden

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back out now.

Sözünden dönebileceğini düşündüm. - I thought you might back out.

back
üzerine bahse girmek geriye sürmek
back
{s} arkadaki

Resmimizi arkadaki heykelle çektirelim, değil mi? - Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?

back
(Tekstil) arka, sırt, kaşelemek
back
tekne eski ye
Englisch - Englisch
back
Aft
aftward
Abaft
Towards the stern
Aft
toward the stern

  Silbentrennung

  to·ward the Stern

  Türkische aussprache

  tıwôrd dhi stırn

  Aussprache

  /təˈwôrd ᴛʜē ˈstərn/ /təˈwɔːrd ðiː ˈstɜrn/
Favoriten