to struggle against in vain; as, a ship baffles with the winds

listen to the pronunciation of to struggle against in vain; as, a ship baffles with the winds
Englisch - Türkisch

Definition von to struggle against in vain; as, a ship baffles with the winds im Englisch Türkisch wörterbuch

baffle
{f} şaşırtmak
baffle
be baffled şaşırmak
baffle
(Otomotiv) akış saptırıcı
baffle
(Otomotiv,Teknik) deflektör
baffle
bozma
baffle
akustik ekran
baffle
(Askeri,Teknik) deflektör plakası
baffle
bölme duvarı
baffle
{f} şaşırt

Onun belleği beni şaşırtıyor. - His memory baffles me.

O sadece beni şaşırtıyor. - That just baffles me.

baffle
kafasını karıştırmak
baffle
şaşırt,v.şaşırt: n.şaşırtma
baffle
hoparlör ekranı
baffle
{f} engel olmak
baffle
{f} boşa çıkarmak
baffle
{f} şaşkına çevirmek
baffle
şaş

Üçüncü dilek mi? Adam şaşırdı. Birinci ve ikinci dileği dilememişsem, o nasıl üçüncü dilek olabilir ki? - Third wish? The man was baffled. How can it be a third wish if I haven't had a first and second wish?

Bu sorun beni şaşkına çevirdi. - This problem baffles me.

baffle
{f} bozmak
baffle
{f} önlemek
baffle
hava veya ses hareketlerini kontrol eden bir levha
Englisch - Englisch
baffle
to struggle against in vain; as, a ship baffles with the winds
Favoriten