to seize or confiscate (property) by force

listen to the pronunciation of to seize or confiscate (property) by force
Englisch - Türkisch

Definition von to seize or confiscate (property) by force im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Herkesi etkilemek istiyorum. - I want to impress everyone.

Seni etkilemek istiyordum. - I wanted to impress you.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress

The liner was impressed as a troop carrier.

to seize or confiscate (property) by force
Favoriten