to see someone or something as different from others

listen to the pronunciation of to see someone or something as different from others
Englisch - Türkisch

Definition von to see someone or something as different from others im Englisch Türkisch wörterbuch

distinguish
{f} anlamak
distinguish
{f} sivriltmek
distinguish
ayrımsamak
distinguish
kendini göstermek
distinguish
farkı görmek
distinguish
ayrı kılmak
distinguish
ayırt etmek

İkizler o kadar benziyorlar ki birini diğerinden ayırt etmek neredeyse imkansız. - The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other.

Gerçek ve hayali ayırt etmek zordur. - Reality and fantasy are hard to distinguish.

distinguish
tanımak
distinguish
sivrilmek
distinguish
ayırmak

İşi oyundan ayırmaktan hoşlanıyorsunuz. - You like to distinguish work from play.

Ne yaparsak yapalım, iyi insanları kötü insanlardan dış görünüşlerine bakarak ayırmak imkansızdır. - No matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances.

distinguish
{f} farketmek
distinguish
ayırt et

Bazen gerçek ve hayali ayırt etmek zordur. - Sometimes reality and fantasy are hard to distinguish.

İyi kahveyi kötü kahveden ayırt etmek için dilini eğitmelisin. - You must educate your tongue to distinguish good coffee from bad.

distinguish
mükemmel

Bir sakalla mükemmel görüneceğini düşünüyorum. - I think you'd look distinguished with a beard.

distinguish
distinguishably farkedilecek surette
distinguish
distinguished üstün
distinguish
kibar
distinguish
temayüz etmek
distinguish
(fiil) ayırt etmek, ayırmak, ayrım yapmak; seçmek; farketmek, anlamak; sivriltmek
distinguish
fark edilebilir
Englisch - Englisch
distinguish
to see someone or something as different from others

  Silbentrennung

  to see some·one or some·thing as dif·fer·ent from others

  Türkische aussprache

  tı si sʌmwʌn ır sʌmthîng äz dîfrınt fırm ʌdhırz

  Aussprache

  /tə ˈsē ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈaz ˈdəfrənt fərm ˈəᴛʜərz/ /tə ˈsiː ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ ˈæz ˈdɪfrənt fɜrm ˈʌðɜrz/

  Wort des Tages

  sciapodous
Favoriten