to make sport in contempt or in jest; to speak in a scornful or jeering manner

listen to the pronunciation of to make sport in contempt or in jest; to speak in a scornful or jeering manner
Englisch - Türkisch

Definition von to make sport in contempt or in jest; to speak in a scornful or jeering manner im Englisch Türkisch wörterbuch

mock
{i} taklit

Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir. - As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery.

O beni taklit etmeye devam etti. - He continued to mock me.

mock
{i} alay

Çocuk, korkak olduğu için, arkadaşıyla alay etti. - The boy mocked his friend for being a coward.

O, profesörün konuşma şekli ile alay etti. - He mocked the way the professor speaks.

mock
sahte şey
mock
{i} alay konusu
mock
{f} ile alay etmek
mock
eğlenmek
mock
sahte
mock
lağlağı
mock
istihza
mock
yapmacık
mock
{f} alay etmek

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
Philadelphus cotonarius
mock
alay edilecek şey
mock
{s} kalp
mock
maskarallk
mock
(isim) alay, alay konusu, taklit, maskaralık
mock
mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş
mock
{f} taklit etmek
mock
{i} alay, eğlenme
Englisch - Englisch
mock
to make sport in contempt or in jest; to speak in a scornful or jeering manner
Favoriten