to fall down suddenly; to cave in

listen to the pronunciation of to fall down suddenly; to cave in
Englisch - Türkisch

Definition von to fall down suddenly; to cave in im Englisch Türkisch wörterbuch

collapse
yığılmak
collapse
{i} çöküş

Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ​​sona erdi. - The Cold War ended with the collapse of the Soviet Union.

MİT, 2030 yılına kadar küresel ekonomik çöküş öngördü. - MIT has predicted global economic collapse by 2030.

collapse
(to) daraltmak
collapse
güçten düşmek
collapse
(Bilgisayar) daralt
collapse
bunalım
collapse
başarısızlığa uğramak
collapse
düşmek
collapse
bayılmak
collapse
yıkılma

Eski köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. - The old bridge is in danger of collapse.

to fall down
aşağı düşmek
collapse
çök

Tom ısıdan dolayı çöktü. - Tom collapsed because of the heat.

Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi. - The news was all about the collapse of the Soviet Union.

collapse
{f} başarısız olmak
collapse
{i} kolaps
collapse
{i} suya düşme
collapse
{f} suya düşmek
collapse
(Tıp) Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi
collapse
çökertmek
collapse
(Biyoloji) kollaps
collapse
{f} cesaretini yitirmek
Englisch - Englisch
collapse
to fall down suddenly; to cave in
Favoriten