to extend or jut out too much

listen to the pronunciation of to extend or jut out too much
Englisch - Englisch
{v} prolapse
to extend or jut out too much

  Silbentrennung

  to ex·tend or jut out too much

  Türkische aussprache

  tı îkstend ır cʌt aut tu mʌç

  Aussprache

  /tə əkˈstend ər ˈʤət ˈout ˈto͞o ˈməʧ/ /tə ɪkˈstɛnd ɜr ˈʤʌt ˈaʊt ˈtuː ˈmʌʧ/

  Wort des Tages

  jimjams
Favoriten