to extend or jut out too much

listen to the pronunciation of to extend or jut out too much
İngilizce - İngilizce
{v} prolapse
to extend or jut out too much

  Heceleme

  to ex·tend or jut out too much

  Türkçe nasıl söylenir

  tı îkstend ır cʌt aut tu mʌç

  Telaffuz

  /tə əkˈstend ər ˈʤət ˈout ˈto͞o ˈməʧ/ /tə ɪkˈstɛnd ɜr ˈʤʌt ˈaʊt ˈtuː ˈmʌʧ/

  Günün kelimesi

  regale