to cooperate with someone

listen to the pronunciation of to cooperate with someone
Englisch - Englisch
go along
to cooperate with someone

  Silbentrennung

  to co·op·er·ate with some·one

  Türkische aussprache

  tı kōäpıreyt wîdh sʌmwʌn

  Aussprache

  /tə kōˈäpərˌāt wəᴛʜ ˈsəmˌwən/ /tə koʊˈɑːpɜrˌeɪt wɪð ˈsʌmˌwʌn/

  Wort des Tages

  bohemian
Favoriten