to conquer, defeat

listen to the pronunciation of to conquer, defeat
Englisch - Türkisch

Definition von to conquer, defeat im Englisch Türkisch wörterbuch

win
{i} galibiyet

Eder galibiyet golünü attı. - Eder scored the winning goal.

Onların galibiyet serileri bittiği için art arda 10 oyun kaybettiler. - They have lost 10 games in a row since their winning streak ended.

win
{i} zafer

Kaybeden gülümserse kazanan zaferin heyecanını kaybeder. - If the loser smiled the winner will lose the thrill of victory.

Seçimi kazanmak adayın siyasi partisi için büyük bir zaferdi. - Winning the election was a great victory for the candidate's political party.

win
{i} başarı

Onlar bir şişe şarap açarak onun başarısını kutladılar. - They celebrated his success by opening a bottle of wine.

Her zaman başarılı olamazsın. - You win some, you lose some.

win
{f} kazanmak; (yarışma veya başka bir uğraşı sonucunda) elde etmek: Who won the contest? Yarışmayı kim kazandı? Utku's won the
win
{i} kazanma

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

O takımın çok az, eğer varsa, kazanma şansı var. - That team has little, if any, chance of winning.

to defeat
suya düşürmek
win
isabet etmek
win
ulaşmayı başarmak
win
kazamak
win
{f} kazan

Onun seçimi kazanması için herhangi bir ihtimal var mı? - Is there any possibility that he'll win the election?

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

win
yengi
win
{f} galip gelmek
win
{f} kazanmak

Bir ödül kazanmak için yeterince yükseğe zıplamadı. - He didn't jump high enough to win a prize.

Kazanmak önemli olan tek şey değildir. - Winning isn't the only thing that matters.

win
birinci gelme
win
birinci gelmek
win
{f} (won, --ning)
win
gayesine erişmek
win
win by a head yarışta bir at
win
{f} ikna etmek
Englisch - Englisch
win

And yf ye wynne vs in bataille the lady shal haue her landes ageyne .

To defeat
overwar
To defeat
flog
To defeat
confound
To defeat
whip
to conquer, defeat
Favoriten