to defy; to challenge

listen to the pronunciation of to defy; to challenge
Englisch - Türkisch

Definition von to defy; to challenge im Englisch Türkisch wörterbuch

forbid
{f} (for.bade, --den, --ding) yasaklamak, yasak etmek
forbid
haram etmek
forbid
yasakla

Onlar yasaklanmış domuzu kurban etti, ve onu yemeyi reddeden herkesi öldürdüler. - They sacrificed forbidden swine, and put to death all who refused to eat.

Avcılık oyunu bu huzurlu vahşi doğada yasaklanmıştır. - Hunting game is forbidden in this tranquil wilderness.

forbid
yasaklamak
forbid
{f} engel olmak
forbid
{f} menetmek
forbid
{f} olanak vermemek
Englisch - Englisch
forbid
to defy; to challenge
Favoriten