to cause to reel or totter

listen to the pronunciation of to cause to reel or totter
Englisch - Türkisch

Definition von to cause to reel or totter im Englisch Türkisch wörterbuch

stagger
{f} tökezlemek
stagger
(Askeri) kanat kademelenmesi
stagger
{i} yalpalama
stagger
şoke etmek
stagger
afallatmak
stagger
ayrı ayrı zamanlara göre düzenlemek
stagger
sendelemek
stagger
{i} çakışmayacak şekilde düzenleme
stagger
sersem etmek
stagger
{i} sersemleme
stagger
{i} bocalama
stagger
(fiil) derecelendirmek, sendelemek, tökezlemek, yalpalamak, bocalamak, tereddüd etmek, sersemlemek, çakışmayacak şekilde düzenlemek
stagger
sersemleşme
stagger
{f} (bir işi) posta posta yaptırmak
stagger
{f} hayrete düşürmek; şoke etmek
stagger
{f} derecelendirmek
stagger
{f} bocalamak
stagger
ço
stagger
{i} sendeleme
Englisch - Englisch
stagger
to cause to reel or totter

  Silbentrennung

  to cause to reel or tot·ter

  Türkische aussprache

  tı kôz tı ril ır tätır

  Aussprache

  /tə ˈkôz tə ˈrēl ər ˈtätər/ /tə ˈkɔːz tə ˈriːl ɜr ˈtɑːtɜr/

  Wort des Tages

  tachyphagia
Favoriten