to cause strain to somebody or something

listen to the pronunciation of to cause strain to somebody or something
Englisch - Türkisch

Definition von to cause strain to somebody or something im Englisch Türkisch wörterbuch

tell on
birini ele vermek
tell on
ispiyonlamak
tell on
gammazlamak
tell on
kötü etkile
tell on
kötü etkilemek
tell on
ihbar etmek

Tom beni ihbar etmekle tehdit etti. - Tom threatened to tell on me.

O bana ihbar etmekle tehdit etti. - She threatened to tell on me.

tell on
(deyim) tell on someone
tell on
(deyim) kötü etkisi olmak
tell on
(Fiili Deyim ) -in üzerinde etkisini göstermek
tell on
(deyim) ele vermek,gammazlamak,(çoğunlukla çocuklar için kullanılır)
Englisch - Englisch
tell on

Years of drinking started to tell on his body.

to cause strain to somebody or something

  Silbentrennung

  to cause strain to some·bo·dy or some·thing

  Türkische aussprache

  tı kôz streyn tı sʌmbıdi ır sʌmthîng

  Aussprache

  /tə ˈkôz ˈstrān tə ˈsəmbədē ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˈkɔːz ˈstreɪn tə ˈsʌmbədiː ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  flammable
Favoriten